I v a n   L a n g r
osobní web náměstka primátora statutárního města Liberec pro školství, sociální věci a kulturu

vize ˃ projekty ˃ výsledky


Kvalitní vzdělávání jako vizitka města

Vzdělávání na libereckých základních školách se musí plynule zkvalitňovat. Školám jsme proto v roce 2016 zpracovali koncepční dokument, jak se kýženého výsledku do pěti až sedmi let dobrat. Splnil jsem zároveň slib navýšit školám prostředky na provoz aspoň o 20 procent mezi lety 2016 - 2018. Ocení to jak školy samotné, tak rodiče, žáci i další aktéři vzdělávání. 

Nulová tolerance šmejdům na území Liberce

V roce 2015 jsme vyhlásili nulovou toleranci tzv. šmejdům, pořádajícím podvodné prodejní akce na území města a tyjícím na seniorech. Zvýšili jsme počet varování seniorům i kontrol strážníky. Od září 2016 jsme pak spustili nový web Liberec proti šmejdům, vydali letáčky, natočili skvělé videoklipy. Už v roce 2017  jsme se dočkali - Liberec je aktuálně město bez šmejdů!

Dostupné bydlení pro potřebné

Město musí být schopno poskytovat bydlení především potřebným (matky s dětmi, rodiny s postiženým dítětem, osamělí a nemohoucí senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením aj.), kteří nemají šanci řešit své bytové potřeby na komerčním trhu s byty. Proto realizujeme sociální a prostupné bydlení a projekt Housing first.

Férové školy pro všechny děti

Rovné podmínky ve vzdělávání nemusejí být ani v dnešní době samozřejmostí. Zodpovědně jsme se zapojili do systému společného vzdělávání a snažíme se jako zřizovatel MŠ a ZŠ zajistit prostřednictvím dvou projektů skutečně férové školy pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, kvalitu rodinného zázemí nebo zdravotní omezení.

Zodpovědně financované příspěvkové organizace

ZOO, botanická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy i Naivní divadlo byly dlouhodobě podfinancované. Už od roku 2017 jsme jim zajistili důstojný příspěvek, který pokrývá jejich potřeby na provoz. Mým cílem je dohoda s Libereckým krajem na recipročním spolufinancování našich příspěvkových organizací. 

Aktivní historické dědictví

V Liberci velmi dobře víme, že před historií se nelze skrývat. Dějiny města jsou plny statečných i neblahých, ba dokonce ukrutných činů. Je úkolem nás všech nejen dbát na oslavu hrdinných skutků, ale i podněcovat objektivní diskuzi o vlastní kontroverzní minulosti. Až už jde o německou předválečnou éru, holocaust nebo komunistickou totalitu.