I v a n   L a n g r

osobní web náměstka primátora statutárního města Liberec pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

vize ˃ projekty ˃ výsledky


Kvalitní vzdělávání jako vizitka města

Vzdělávání na libereckých základních školách se musí plynule zkvalitňovat. Školám jsme proto v roce 2016 zpracovali koncepční dokument, jak se kýženého výsledku do 5 až 7 let dobrat. Od téhož roku navyšujeme školám plynule prostředky na provoz a poskytujeme jim i peníze na odměny pro kvalitní učitele. To platí i pro volební období 2018 - 2022.

Nulová tolerance šmejdům na území Liberce

V roce 2015 jsme vyhlásili nulovou toleranci tzv. šmejdům, pořádajícím podvodné prodejní akce na území města a tyjícím na seniorech. Zvýšili jsme počet varování seniorům i kontrol strážníky. Od září 2016 jsme pak spustili nový web Liberec proti šmejdům, vydali letáčky, natočili skvělé videoklipy. Už v roce 2017  jsme se dočkali - Liberec je aktuálně město bez šmejdů!

Dostupné bydlení pro potřebné

Město musí být schopno poskytovat bydlení především potřebným (matky s dětmi, rodiny s postiženým dítětem, osamělí a nemohoucí senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením aj.), kteří nemají šanci řešit své bytové potřeby na komerčním trhu s byty. Proto realizujeme sociální a prostupné bydlení a projekt Housing first.

Férové školy pro všechny děti

Rovné podmínky ve vzdělávání nemusejí být ani v dnešní době samozřejmostí. Zodpovědně jsme se zapojili do systému společného vzdělávání a snažíme se jako zřizovatel MŠ a ZŠ zajistit prostřednictvím dvou projektů skutečně férové školy pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, kvalitu rodinného zázemí nebo zdravotní omezení. A bez šikany!

Férově financované organizace

ZOO, botanická zahrada, Divadlo F. X. Šaldy i Naivní divadlo byly dlouhodobě podfinancované. Od 2017 jsme jim zajistili důstojný příspěvek, který pokrývá jejich potřeby na provoz. Mým cílem je dohoda s Libereckým krajem na recipročním spolufinancování našich příspěvkových organizací. 

Aktivní historické dědictví

V Liberci velmi dobře víme, že před historií se nelze skrývat. Dějiny města jsou plny statečných i neblahých, ba dokonce ukrutných činů. Je úkolem nás všech nejen dbát na oslavu hrdinných skutků, ale i podněcovat objektivní diskuzi o vlastní kontroverzní minulosti. A také pečovat o dědictví, které nám naši předci odkázali. Aby je mohly obdivovat další generace. 

Nikdo se nerodí s nenávistí vůči druhým s jinou barvou pleti či vírou. Nenávisti se lze jen naučit. (Nelson Mandela)

Bez víry je život pouhým provozem. (Jan Šolc)