I v a n   L a n g r

osobní web náměstka primátora statutárního města Liberec pro kulturu, školství a cestovní ruch

vize ˃ projekty ˃ výsledky


Kvalitní vzdělávání jako vizitka města

V Liberci si dobře uvědomujeme, co ještě žádná vláda nepochopila - školství je priorita a první linie společnosti. A plynule zkvalitňovat musí ve volebním období 2022 - 2026 i vzdělávání na libereckých ZŠ. Jakkoli to v době po covidu a se zapojením ukrajinských dětí je daleko větší výzva. Školy i učitelé ale vědí, že mají moji absolutní podporu. Sledujte nový web #SKOLYLIBEREC.

Nulová tolerance šmejdům

V roce 2015 jsme vyhlásili nulovou toleranci tzv. šmejdům, pořádajícím podvodné prodejní akce na území města a tyjícím na seniorech. Zvýšili jsme počet varování seniorům i kontrol strážníky. Od září 2016 jsme pak spustili nový web Liberec proti šmejdům, vydali letáčky, natočili skvělé videoklipy. Už v roce 2017  jsme se dočkali - Liberec je aktuálně město bez šmejdů!

Dostupné bydlení pro potřebné

Město musí být schopno poskytovat bydlení především potřebným (matky s dětmi, rodiny s postiženým dítětem, osamělí a nemohoucí senioři, lidé ohrožení sociálním vyloučením aj.), kteří nemají šanci řešit své bytové potřeby na komerčním trhu s byty. Proto pečujeme o dostupné bydlení pro nejpotřebnější vč. akutní záchranné sítě.

Férové školy pro všechny děti

Rovné podmínky ve vzdělávání nemusejí být ani v dnešní době samozřejmostí. Zodpovědně jsme se zapojili do systému společného vzdělávání a prostřednictvím projektů z OPVVV, z nichž jsme získali přes 130 miliónů, jsme se snažili zajistit skutečně férové školy pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální či etnický původ, kvalitu rodinného zázemí nebo zdravotní omezení. A bez šikany!

Od EHMK 2028 k rozvoji kultury

Liberec se vždy vymykal jako město přátelské inovacím, talentům, architektuře a kultuře. Jeho prostředí dlouhodobě prospívá i rozvoji sportu. V tom vzájemném spolupůsobení je naše obrovská síla. Chceme přetavit neúspěšnou kandidaturu na Evropské hlavní město kultury 2028 v podporu kreativních start-upů nezávislé scény. 

Aktivní historické dědictví

Velmi dobře víme, že před historií se nelze skrývat. Dějiny města jsou plny statečných i neblahých, ba dokonce ukrutných činů. Je úkolem nás všech nejen dbát na oslavu hrdinných skutků, ale i podněcovat objektivní diskuzi o vlastní kontroverzní minulosti. A také pečovat o dědictví (2), které nám naši předci odkázali. Aby je mohly obdivovat další generace. 

Nikdo se nerodí s nenávistí vůči druhým s jinou barvou pleti či vírou. Nenávisti se lze jen naučit. (Nelson Mandela)

Bez víry je život pouhým provozem. (Jan Šolc)