Liberec získal 77 miliónů na společné vzdělávání

27.11.2019

Bezmála 77 miliónů korun na podporu společného vzdělávání získalo z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání statutární město Liberec. Se svými partnery EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník, Komunitní středisko Kontakt, iChange a za spolupráce Agentury pro sociální začleňování město uspělo s pokračováním svého projektu Férové školy II. Dohromady tak Liberec pro základní školy na území města na podporu začleňování ve vzdělávání dokázal získat už přes 130 miliónů.

"Je to zcela mimořádný úspěch, takové peníze bychom přímou systémovou cestou na tzv. podpůrná opatření z MŠMT nikdy nemohli dostat. Až dosud jsme přitom do Liberce přivezli zhruba 28 miliónů korun na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku (končí letos v listopadu) a stejnou částku na Férové školy I (končí příští rok v červnu). S nynější dotací na Férové školy II, které budou pokračovatelem předchozích dvou projektů, tak v průběhu let 2016 - 2022 našim školám zprostředkujeme souhrnnou podporu inkluze ve výši neuvěřitelných 133 miliónů," vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr. Celková alokace výzvy OPVVV byla 700 miliónů korun, Liberec z ní tak obdrží více než desetinu. "Chápu to také jako určité uznání naší pětileté práce, kterou na poli začleňování - ve vzdělávání i v sociální oblasti - odvádíme," dodal náměstek Ivan Langr.

Svým obsahem Férové školy II od 1. července 2020 zacílí na podporu dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a ze socioekonomicky a kulturně odlišného prostředí a naváží na úspěšné aktivity ze dvou stávajících projektů, mj. kariérové poradenství, koordinátory inkluze na obci i ve školách, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, příměstské tábory, vrstevnické vzdělávání, budování flexibility a přirozené adaptability při přechodu z MŠ na ZŠ, rodičovské poradenství či předškolní klub, který pomáhá dětem z cílové skupiny se začleňováním do formálního vzdělávání v mateřských školách. "Každé dítě je jedinečné a v určitém směru nadané. Našim cílem je tyto silné stránky dítěte určit, pomoci mu je rozvíjet a následně ho nasměrovat ke správné volbě povolání. Kariérové poradenství se v poslední dvou dekádách stalo ve vyspělých zemích standardní součástí vzdělávacího procesu. Jsme pyšní, že Liberec, jako jedno z mála měst v České republice tuto oblast systematicky rozvíjí," uvedl ředitel spolupracující organizace EDUCA QUALITY Vlastimil Pecka.

Do projektu Férové školy II se zapojí 58 škol, které fungují na území města - 51 městských MŠ a ZŠ, 3 vratislavické, 3 krajské speciální ZŠ a církevní ZŠ J. A. Komenského. Stranou tak zůstane jen základní umělecká škola a jedna soukromá základní škola. "Bohužel, podmínky poskytovatele dotace jsou striktní, takže ani z tohoto projektu nebudeme moci podpořit děti nadané a mimořádně nadané, které z mého pohledu rovněž patří do systému společného vzdělávání, jen z opačného spektra. Nezbývá nám než se poohlédnout jinde; hodně si v tomto třeba slibuji od spolupráce s projektem NAKAP Libereckého kraje I na rozvoj vzdělávání," dodal náměstek Ivan Langr.

Název projektu: Férové školy II, reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0016358

Požadovaná částka: 77 138 847, 29 Kč

Výsledná výše podpory: 76 932 072,66 Kč

Celková alokace výzvy: 700 000 000 Kč

Výzva: 02_19_075 Inkluzivní vzdělávání pro sociálně vyloučené lokality (SVL II)

Vyhlašovatel: ŘO OP VVV MŠMT