Bá(snění)

intimní lyrika

Nejsem básník. A přece píšu básně.

V životě leckdy naléhavě hledám řád. A přece se utíkám k nespoutané lyrice.

Obdivuji verše Skácelovy, Seifertovy i Ortenovy. Ale ty své skládám jen za sebe.


Ze své lyrické tvorby jsem prozatím uspořádal tyto výbory - 

  • Francouzské šansony (10 českých textů původních písní)
  • Básnímky
  • Jak se píše báseň?
  • Tichá pošta (verše na kresby Mariany Kalachevy)
  • Koncert pro tři strofy
  • Šminkou od anděla