Můj týden

na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/29. 5. - 4. 6. 2023


Vzdělávání

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme sledovat zápisy do mateřských škol. Čísla tradičně ukazují vysoké počet vícečetných žádostí, také dětí mladších tří let, dokonce i mladších dvou let, které (v tom druhém případě) do MŠ určitě neumístíme. Po předběžných propočtech bychom tradičně měli umístit všechny tříleté (k 31/8) a ve velkém množství i ty, které třetího věku dosáhnou v poslední třetině letošního roku. Průběh můžete sledovat také na našem portálu (klikněte).

Zúčastním se slavnostního otevření nové expozice pro papoušky kea v ZOO Liberec (PO 13.30).

Sejdu se s Eliškou Junkovou, abychom diskutovali možnosti dietního stravování v našich školách (ÚT 11.00).

S panem Ing. Hlaváčkem z ČŠI Olomouc budeme diskutovat na téma jedné naší základní školy (ÚT 13.00).

S panem Ing. Němečkem se pobavíme o možnostech technického vzdělávání v Technickém muzeu Liberec (ÚT 14.00).

Zahájím a zúčastním se olympiády dětí z našich mateřských škol, kterou jsme začali pořádat už před covidem (ČT 9.00).

S vedením města se zúčastním výjezdního zasedání do čtvrti Ostašov (ČT od 13.00).

S primátorem města budeme diskutovat s experty Frank Bold na téma protikorupčních a transparentních opatření v městských společnostech (PÁ 11.00).

Jako každé čtvrteční dopoledne vyhradím čas návštěvám základních a mateřských škol. Témata budou jasná - energetická výzva, vzdělávání ukrajinských žáků, zbývající kapacity škol, individuální vyhodnocení map škol (ČT od 9.00). Tentokrát mj. navštívím i Dětský diagnostický ústav, který sice není zařízením města, ale pracuje i s řadou libereckých dětí.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (příprava školení pro metodiky prevence a letáku pro žáky/rodiče), na vyhodnocení tzv. map škol nebo na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.)


Kultura a cestovní ruch

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit o letním programu na náměstí či o oslavách 130. výročí dokončení historické radnice (30/9/1893).

S Pavlou Zemanovou budeme řešit možnosti podpory projektu Živá pasáž (ÚT 9.00).

S Denisou Merenusovou budeme debatovat o projektech Turistického regionu Jizerské hory (ST 14.00).


Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Předávání maturitních vysvědčení (PO 10.30, ST 13.30, ČT 10.30).

Slavnostní předávání medaile města (ÚT 17.00).

Slavnostní vernisáž v Malé výstavní síni (PÁ 17.00).

Premiéra dětské opery Brundibár (PÁ 19.00).


Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (22. 5. - 28. 5. 2023) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr