Můj týden

na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/20. 9. - 26. 9. 2021


Školství a sociální věci

Sejdu se s panem Milanem Tarabou z Rady seniorů, abychom krátce pohovořili o společných tématech (PO 7.45).

Potkám se online s ředitelkami MŠ, abychom už teď začali diskutovat prázdninový provoz 2022. Je totiž nutné představit ho rodičům v rámci celého harmonogramu školního roku co nejdříve (PO 11.30).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje (darovací smlouvy budeme předkládat do druhé zářijové rady a zastupitelstva), budeme diskutovat i parametry rozpočtu odboru na rok 2022 s výrazně sníženými limity. Důležitá témata se zkrátka nemění, jen se posouvají ve své přípravě.

Ještě před pár dny by diskuze s jedním z občanů o tzv. bezdoplatkové zóně v části na Jeřábu mohla být relevantní, po zrušení části zákona o pomoci v hmotné nouzi Ústavním soudem se už jen sejdeme, abych se seznámil s místními poměry (PO 14.00).

S panem Jiřím Zeronikem budu diskutovat o provozu skupiny škol Doctrina a jejích dalších plánech (ČT 10.30).

S Helenou Hausmanovou se potkám nad tématem konzervatoře v Liberci (ČT 11.00). Pro mě zajímavá myšlenka, sám ji mám už několik let ve svých plánech, ale v praxi nejednoduchá.

S Janem Cverčkem z Asociace romských představitelů Libereckého kraje budeme debatovat o připravovaných aktivitách této organizace. Spolupracuji s nimi už několik let a považuji jejich činnost za mimořádně důležitou v otázkách romské menšiny. Velmi důležitý partner pro město i do budoucna (ČT 13.00).

S kolegy ze správní a dozorčí rady neformálně probereme některé věci týkající se Komunitních prací Liberec (ČT 14.30).

Ceremonie ke 20. výročí spolupráce s partnerským městem Augsburg a udělení medaile města paní Sonje Hefele (ČT 17.00).

Setkání s představiteli města Augsburg s debatou na společná témata (PÁ 9.00).

Slavnostní ukončení návštěvy partnerů z Augsburgu (PÁ 19.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2021 a 2022; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání, příprava materiálu do zářijového zastupitelstva města k regulaci hazardu aj.


Kultura, cestovní ruch a sport

Liberec bude rozhodnutím zastupitelstva města kandidovat na Evropské hlavní město kultury 2028! Na poradě odboru (PO 8.00) tak mj. budeme dále pokračovat s přípravami na 1. fázi kandidatury - tvorbu přihlášky pro 1. kolo a uspořádání základního týmu (všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 se postupně přesunou z domény www.kreativni-liberec.cz na www.liberec2028.cz), dále budeme diskutovat parametry rozpočtu odboru 2022, i další provoz plaveckého bazénu.

S právníky a kolegy z odboru budeme dále pokračovat v řešení funkčního nastavení nové městské společnosti, která od 1/1/2022 provoz plaveckého bazénu (ST 10.30).

S panem Rudolfem Hůlkou budeme debatovat o budoucnosti bývalé slévárny Linser (ST 14.00).


Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zasedání školské rady ZŠ Švermova (PO 15.00).

Slavnostní otevření rekonstruovaného domu v Proboštské ulici (PO 15.30).

Zasedá klub SLK (PO 17.00).

Zahájení akce Řemesla nejsou OUT (ST 10.00).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).

Zasedá výbor pro sociální věci a bezpečnost (ST 15.30).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Zahájení slavnosti ke 130. výročí ZŠ U Soudu (ČT 16.30).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

1. liberecký festival poezie (SO 13.00).


Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00), kam posílám spíše materiály operativní povahy.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 9. - 19. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

M. Fryč (Knihkupectví Fryč) - kultura ve městě

P. Uhrík (Paměť národa) - vzdělávací aktivity ZŠ

V. Tichý, M. Adamec (ředitelé SŠ) - Řemesla nejsou OUT

M. Křenek (FO) - taneční škola

O. Merglová, J. Večerníková (nábytková banka) - rozvoj banky

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr