Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 16. 4. - 22. 4. 2018

Školství a sociální věci

Potkám se s panem Vrátným (PO 8.30), s nímž budu hovořit o tzv. start-upech ve vzdělávání.

Zúčastním se na kraji výběrového řízení na ředitele dvou krajských speciálních ZŠ (PO 12.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme znovu debatovat zápisy do ZŠ a MŠ (26/4 a 3/5) a rovněž některé záležitosti ze sociální oblasti. Připomínám, že oba předzápisové portály jsou již funkční, a to na adresách https://zapisyms.liberec.cz/ a https://zapisyzs.liberec.cz/. V MŠ letos vypisujeme 796 volných míst (pro děti 3+), v ZŠ 1106 volných míst.

Zúčastním se hodnocení zakázky na rekonstrukci Základní školy Náměstí Míru (ST 10.00).

Zúčastním se slavnostní inaugurace nového rektora TUL (ST 11.00).

Setkám se s ředitelem ZŠ Doctrina Jiřím Pacltem (ČT 8.30), abychom diskutovali přípravu dotačního titulu na stravování žáků ZŠ, které nezřizuje město.

Zúčastním se společného promítání klipů Liberec proti šmejdům se seniory na DPS Borový vrch (ČT 14.00).

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme dále pokračovat v diskuzi nad chystanou rekonstrukcí morového sloupu - s církví jsme již domluvili jeho převod do vlastnictví města, což ještě musí schválit orgány města, budeme probírat i pokračující přípravy na otevření nové městské galerie.

Zúčastním se křtin nového DVD Třetí princ u příležitosti nedožitých devadesátin Oty Hofmana (ST 15.00).

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky dopředu. (průběžná aktivita)

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil do konce volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Sejde se správní rada fondu kultury a cestovního ruchu (PO 15.00).

Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).

Zasedá komise pro kulturu a cestovní ruch (ST 14.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 16.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám především návrhy individuálních dotací.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (9. 4. - 15. 4.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

P. Koutecká (FO) - hudební vzdělávání v Liberci

p. Hovorka (FO) - historický ples v Liberci


Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr