Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 13. 8. - 19. 8. 2018

Školství a sociální věci

Pravidelná porada odboru odpadá kvůli dovoleným na odboru.

Potkám se s panem Blaškovičem (ST 9.00), abych s ním diskutoval otázku zájmových kroužků na základních školách.

Setkám se se studentem liberecké střední školy, který mi navrhnul úpravu libereckého skateparku (ST 10.00).

Na setkání s Tomášem Hasilem, Janem Šolcem a studenty Matyášem a Vojtou budeme připravovat jeden z bodů programu připomínky 50. výročí srpnových událostí 1968 (ST 11:00).

Navštívím v rámci výjezdů odboru některé mateřské školy s prázdninovým provozem (ČT od 9.00), abych se po čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění apod. (průběžná aktivita)

Budu pokračovat ve vyhodnocování plnění střednědobých cílů zvyšování kvality našich ZŠ, jak mi je do konce července v rámci autoevaluačních dotazníků poskytli jednotliví ředitelé škol.

Pokračuji na sestavení Stručné zprávy o městě Liberec v roce 2018, kterou 28/10 vložíme jako poselství dalším generacím do kořenů stromu republiky.

Kultura

Pravidelná porada odboru odpadá kvůli dovoleným na odboru.

Zahájím pravidelné mezinárodní setkání flašinetářů (ST 16.00), které se v Liberci koná už podeváté. V dalších dnech pak budou flašinetáři koncertovat na řadě míst Liberce.

Dále chystáme koncepci kulturní politiky města, práci však dáme nový směr pravděpodobnou spoluprací se specialisty z organizace Culture Matters, s jejímiž zástupci jsem se před časem sešel. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Festival národnostních menšin (SO 13.00).

Svatební obřad (SO 17.00).

Před schválením

Nezasedá rada města ani zastupitelstvo.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (6. 8. - 12. 8.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

V. Kořínek (liberečtí letci) - 100. výročí ČSR


Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr