Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 15. 10. - 21. 10. 2018

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) se dále budeme zabývat některými koncepčními věcmi - bytová politika města, sociální práce v oblasti Vojanova po vyhlášení bezdoplatkové zóny, ale i každodenní operativou. Vzhledem k tomu, že se patrně prodlouží přechodné období bez možnosti svolat jednání nové rady a zastupitelstva města a nemusí být vůle svolat schůzi rady ve starém složení, musíme si přesně rozvrhnout materiály, které musíme zadministrovat v říjnu, které v listopadu a které počkají až na prosinec na nové vedení.

Spolu se zástupci bytového družstva Interma budeme probírat problematiku končících smluv a převodu dispozice k bytům (ST 10.00).

V rámci konce volebního cyklu uskutečním část závěrečných návštěv našich školských zařízení (ČT od 9.00).

Budeme dále pokračovat v připravě koncepce bydlení města.

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) se budeme detailně o dalších podzimních akcích, ale také o blížícím se adventu a jeho zajištění na náměstí (trhy a program) i v obřadní síni (koncerty). Budeme také diskutovat o připravované rekonstrukci skateparku a zapojení jeho uživatelů do procesu kreace návrhu budoucí podoby.

Slavnostně odhalíme informační banner na náměstí Českých bratří na paměť bývalého Evangelického kostela, který byl odstřelen v roce 1976. Letos přitom slavíme 150 let od jeho vysvěcení (SO 14.00).

Dále chystáme koncepci kulturní politiky města, práci však dáme nový směr pravděpodobnou spoluprací se specialisty z organizace Culture Matters, s jejímiž zástupci jsem se před časem sešel. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Sejde se správní rada fondu kultury a cestovního ruchu (PO 16.00).

Seniorský bál (ÚT 18.00).

Sejde se řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00).

Pravidelné zasedání koordinační skupiny pro úklid města (PÁ 8.00).

Svatební obřady (PÁ 13.00).

Slavnostní koncert ke 100. výročí ČSR (KVK, PÁ 17.00).

Premiéra inscenace DFXŠ Klíčovou dírkou (PÁ 19.00).

Slavnostní zasazení lípy na počest 100. výročí čsl. letectva (Park Štefánikovo náměstí, SO 9.00).

Svatební obřady (SO 10.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám materiály operativní povahy, ale budu velmi sledovat např. i projednání zakázky na rekonstrukci vzduchotechniky v Divadle F. X. Šaldy, kterou musíme vzhledem k dlouho připravovaným termínům stavebních prací (06 - 09/2019) vypsat ještě ve starém složení vedení města, abychom nenabourali plánovaný dramaturgický plán divadla.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (8. 10. - 14. 10.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

H. Hubková (FO) - cyklostezka

P. Kolařík (FO) - pracovněprávní vztahy v o.p.s. města

rodiče dětí ze ZŠ (FO) - podněty rodičů k činnosti zatím nejmenované ZŠ

J. Veverka, M. Ottl (Kultura z. s.) - Majáles 2019


Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr