Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 18. 6. - 24. 6. 2018

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme především řešit chystanou rekonstrukci Základní školy Náměstí Míru a zajištění výuky jejích školáků v období září 2018 - leden 2019. Dále budeme diskutovat různé materiály operativní povahy.

Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00), kde si s partnery po měsíci vyměníme další zkušenosti z jednotlivých aktivit.

V největší radniční zasedací místnosti přivítám rodiče žáků ZŠ Náměstí Míru, abychom je společně s ředitelkou školy informovali o časovém plánu výše zmíněné rekonstrukce školy a provizorního zajištění výuky (ST 16.30).

Dalším nově jmenovaným ředitelům ZŠ osobně přivezu jmenovací ​dekrety na dalších šest let jejich funkce (ČT od 9.00).

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme pokračovat v přípravě otevření nové městské galerie (vernisáž se uskuteční už 29/6), diskutovat o letním programu na náměstí (představení DFXŠ) i chystaných akcích ke 100. výročí založení Československa.

Sejdu se s klientem, který mi přinese návrh na udělení čestného občanství města jednomu z libereckých rodáků (ST 14.00).

Dále chystáme koncepci kulturní politiky města, práci však dáme nový směr pravděpodobnou spoluprací se specialisty z organizace Culture Matters, s jejímiž zástupci jsem se před časem sešel. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Zahájení konference o dobrovolnictví (ST 10.00).

Zasedá výbor pro vzdělávání (ČT 15.30).

Zúčastním se udělení medailí města prof. Kvačkovi a prof. Jirsákovi (ČT 17.00).

Svatební obřad (SO 12.00).

Výstava Salon tolerance (NE 10.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. posílám vyhodnocení soutěže na restaurování barokního morového sloupu, provozní podmínky nové městské galerie či některé individuální dotace.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 6. - 17. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

pí Haringová (FO) - vzdělávání syna

J. Eichlerová (FO) - vyučování v ZŠ speciální

J. Paclt (Doctrina) - zajištění výuky ZŠ Nám. Míru

V. Řáhová (Domov Harcov) - převod budovy


Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr