Můj týden

na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/15. 7. - 21. 7. 2024


1. 7. - 12. 7. - nepřítomnost

19. 7. - nepřítomnost

Vzdělávání

Zúčastním se posledního rozloučení s bývalým ředitelem ZOO Liberec dr. Josefem Janečkem (1982 - 2004) ve Dvoře Králové (PO od 10.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme dále ladit témata ke školské problematice v 1. pololetí školního roku 2024-23 (např. školní plavání, financování žáků z cizích obcí, problematika vzdělávání dětí se statusem uprchlíka, kontinuální vzdělávání metodiků prevence, dietní stravování, nový webový rozcestník atd.). Máme za sebou zápisy do ZŠ a MŠ, finální výsledky ZŠ najdete na našem zápisovém portálu, přesná čísla ale budou k dispozici až v září; finální čísla k zápisům do MŠ najdete na jejich zápisovém portálu.

S p. Staňkem budu diskutovat o působení soukromé ZUŠ Folklorika v Liberci (PO 14.30).

Sejdu se s kolegou zastupitelem Matyášem Mocem, abychom probrali nominace na budoucí držitele medaile města (PO 15.00).

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na roky 2024/2025), na revizi strategie pro zvyšování kvality vzdělávání (tzv. principy vzdělávání Š.P.U.N.T.), na dalším zdokonalení nového školského rozcestníku www.skolyliberec.cz atd.


Kultura a cestovní ruch

Na poradě odboru (PO 13.00) budeme hovořit např. o plánovaných výstavách v Malé výstavní síni v roce 2024, stejně jako o dalších akcích v druhé polovině roku. Také o chystané soutěži na dodavatele velikonočních a adventních trhů.


Ostatní aktivity

Porady vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Tisková konference po radě města (ST 13.00).


Před schválením

Zasedá rada města (ÚT 9.00), kam posílám materiály operativní povahy.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (1. 7. - 12. 7. 2024) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr