Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 23. 3. - 29. 3. 2020

Z důvodů mimořádné situace se program operativně zaměřuje na:

- kontinuální vyhodnocování a řešení epidemické situace ve školství a v sociální oblasti,

- porady s odbory školství a sociálních věcí/ cestovního ruchu, kultury a sportu formou telekonferencí (PO 9:00 a 13:00),

- jednání rady města v pozici valné hromady (ÚT od 9:00),

- jednání odborné rady Nadačního fondu Eduzměna formou telekonference (ČT od 9:00),

- individuální jednání s žadateli o schůzku po telefonu,

- finalizace smlouvy pro programové dotace,

- spolupráce na finální podobě TAP bydlení a bezpečnost aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na rok 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt), sleduji první týden odevzdávání žádostí do nového dotačního fondu města aj.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (16. 3. - 22. 3.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

X

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr