Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 26. 2. - 4. 3. 2018

Školství a sociální věci

Hned v pondělí ráno se potkám s Jiřím Pacltem, ředitelem ZŠ Doctrina, s nímž budu diskutovat problematiku rozvoje Podještědského gymnázia, které Doctrina už pár měsíců vlastní (PO 8.00).

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme řešit materiály do nejbližší rady města (6/3), které se musejí do středy odevzdat, vyhodnocovat první noc, kdy na naši žádost Naděje mimořádně otevře své denní centrum pro bezdomovce, diskutovat o blížících se zápisech do ZŠ (nový předzápisový portál) a sledovat i počty přihlášek do konkurzů na ředitele základních škol (pondělí je uzávěrka).

Setkám se s výzkumníkem Davidem Gregerem (ÚT 10.00), abychom spolu debatovali o problematice školských spádových oblastí a tzv. spádové turistice.

Sejdu se s kolegy z organizace D.R.A.K. (ÚT 11.00), abychom se poradili, jak dál při zpracování tzv. pocitové mapy bariér ve městě (z pohledu vozíčkářů a klientů se zhoršenou mobilitou).

Společně s kolegy z Platformy pro sociální bydlení budeme dále pokračovat v diskuzi a tvorbě nové koncepce bydlení města Liberec (ÚT 13.00). Rád bych ji připravil ještě do voleb.

Sejde se projektový tým projektu Vzdělávejme společně děti předškolního věku (ST 8.00). Cílem je informovat se vzájemně o právě realizovaných aktivitách jednotlivými partnery projektu.

Na pravidelném kolegiu se sejdu s řediteli sociálních (ST 10.30) a kulturních (ST 13.00) příspěvkových organizací města.

Navštívím v rámci výjezdů odboru další jednu či dvě mateřské školy (ČT od 8.30), abych se po čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění apod. (průběžná aktivita)

Sejdu se s ředitelem ZUŠ Frýdlantská Tomášem Kolafou a jeho hostem prof. Shippsem (ČT 11.00), který o letních prázdninách povede v Liberci mistrovské houslové kurzy.

Rád bych se zúčastnil projednání nového záměru úpravy Zborovské rokle a sousedící nemovitosti, který chce představit arch. David (ČT 16.00).

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.00) budeme dále připravovat otevření nové městské galerie i zadávací podmínky soutěže na rekonstrukci barokního morového sloupu, stejně jako materiály do nejbližší rady města (6/3).

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky dopředu. (průběžná aktivita)

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil do konce volebního období - původní předpokládaný termín do konce roku 2017 jsem byl bohužel nucen přehodnotit. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Otevřu turnaj v sálové kopané, který pro národnostní menšiny pořádají CPIC a Komunitní středisko Kontakt (SO 9.30).

Před schválením

Nezasedá rada ani zastupitelstvo města.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (19. 2. - 25. 2.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Janďourek (FO) - hudební park Jiřiny a Milana Uherkových


Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr