Můj týden

na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 7. 6. - 13. 6. 2021


Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme pokračovat v přípravě na vzájemnou výměnu příspěvkových organizací města a kraje. Budeme diskutovat o zápisech do MŠ, které se uskutečnily v polovině května. Sledujeme také další kolo testování žáků v základních školách. Dále monitorujeme situaci na ulici mezi lidmi bez přístřeší a v azylových zařízeních na území města.

Potkám se online s ředitelkami a řediteli mateřských škol, abychom se pobavili o aktuální situaci ve školkách a také o probíhajících zápisech (PO 14.00, přesunuto z minulého týdne).

Potkám se s náměstkem hejtmana pro školství Danem Ramzerem, abychom diskutovali společné záležitosti v našich rezortech (ÚT 14.30).

S kolegy ze Sport parku Liberec probereme detaily dalšího ročníku veletrhu EDUCA MYJOB a vzájemnou spolupráci (ST 13.00).

Na tradičním každoměsíčním jednání partnerů projektu Férové školy II se budeme bavit o průběhu jednotlivých aktivit a plnění indikátorů (ČT 8.00).

S Klárou Laurenčíkovou (ČOSIV) budeme budeme debatovat o mediaci některých dlouhodobě komunikačně nešťastných případů v našich základních školách (ČT 9.00).

Projednávání Analýzy minimálních preventivních programů ZŠ, kterou mi na klíč zpracoval z. ú. Advaita. Analýza ukazuje připravenost/ nepřipravenost našich základních škol na to řešit šikanu. Výsledky přitom nejsou vůbec dobré aj.

Dále mj. pracuji na aktivitách projektu proti šikaně a dětskému násilí ve školách Princezna Julie (plány na další část roku 2020; připravujeme webovou stránku, školení pro třídní učitele 6. tříd a vychovatelky družin, probírám s řediteli škol tzv. mapy škol s rizikovými místy aj.), na dalších aktivitách v projektu Liberec proti šmejdům (možný dotační projekt) aj.


Kultura, cestovní ruch a sport

Na pravidelné poradě odboru (PO 8.00) budeme především pokračovat v přípravách dokumentů souvisejících s kandidaturou Liberce na Evropské hlavní město kultury v roce 2028. Už jsme představili mluvčího kampaně, robota Thespiana (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/184257433520501), nově také druhou skupinu ambasadorů projektu (záznam tiskové konference na https://www.facebook.com/liberec/videos/230240175221043). Všechny zásadní informace k projektu Liberec 2028 na www.kreativni-liberec.cz.

Zasedá řídicí výbor Liberec 2028 - Evropské hlavní město kultury, který bude mj. schvalovat novou strategii kultury (ČT 14.00).


Ostatní aktivity

Porada vedení (PO, ST 9.00 - 11.30).

Zúčastním se zasedání školské rady ZŠ Lesní (PO 15.30).

Zasedá klub SLK (PO 16.15).

Zasedá Rada Turistického regionu Jizerské hory (ÚT 13.00).

Imatrikulace nových prvňáčků ZŠ Doctrina (ČT 17.00).


Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 9.00) v působnosti valné hromady městských společností.


Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (31. 5. - 6. 6.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

J. Švec, M. Janouch (JSS) - provoz bazénu

L. Jakimič (FO) - EHMK 2028

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr