Morový sloup - barokní perla Liberce

10.12.2018

Krásnou barokní perlou se může nově chlubit statutární město Liberec. Morový (mariánský) sloup z dílny Mistra Matyáše Bernarda Brauna je totiž už kompletně zrestaurován. Figurální památku z roku 1719 získalo město letos do svého majetku a investovalo do její renovace takřka 700 tisíc korun.

Sloup je skutečným skvostem tzv. barokní zahrady, která přiléhá ke Kostelu Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí. Z provedení hlavních plastik a jejich detailů - sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. Rocha a Panny Marie - je totiž podle odborníků patrné, že jejich tvůrcem je sám Mistr Braun, menší plastiky andílků už pak nesou znaky pracovníků jeho řemeslné dílny. Restaurátor Radomil Šolc zbavil sloup šetrně svrchní letité krusty z exhalací z topenišť, chemicky zpevnil použitý pískovec, chybějící části plasticky doplnil umělým materiálem, sladil barevné tóny a vše konzervoval. Větší renovací prošla i socha sv. Šebestiána, rovněž i poškozené obličejové party Panny Marie, která stejně jako sv. Jan Nepomucký dostala i novou svatozář. Obnoveny byly i nápisy po obvodu podstavce.

Nejvzácnější figurální památka v Liberci, objednaná našimi předky jako poděkování za záchranu před morovou ranou z roku 1680, ale není jediným skvostem barokní zahrady. Dalším významným kusem je Kaple Božího hrobu z roku 1722, která původně stála v blízkosti arciděkanského kostela sv. Antonína Velikého a do zahrady byla přesunuta v roce 1865. Už v příštím roce bych rád objednal posudek jejího stavu (od pohledu je patrné, že je tristní) a v dalších letech po dohodě s farností objekt nechal zrestaurovat. Posledním exponátem je pak 14 zastavení křížové cesty. Barokní pískovcové kapličky byly původně umístěny na Keilově vrchu, v zahradě stojí od roku 1760. Malované obrazy jsou ale nepůvodní, až z poloviny 19. století. V případě barokní zahrady, která má potenciál stát se skutečně významným turistickým cílem i místem k rozjímání, platí naše dohoda s arciděkanskou farností, že ji do budoucna převedeme do režimu otevřeného veřejného prostoru. Tomu se samozřejmě musí podřídit i stav vegetace, nový cestní systém a také doplňkový mobiliář.

Foto - MML, Jan Král