Názory
komentáře, glosy, reakce

Pokání, nebo vyšetřování? Ozvěny kauzy z roku 2002

Když se ve čtvrtek večer (29/3/2018) na libereckém zastupitelstvu probírala kauza nezákonné únorové nominace dvou zástupců města do dozorčí rady Teplárny Liberec a jejich následné volby do tohoto orgánu (k volbě konkrétních osob do DR došlo zcela jasně bez souhlasu zastupitelstva města, které jediné má dle §84/ 2g zákona o obcích pravomoc nominovat své zástupce do statutárních orgánů společností, které nevlastní ze 100 procent), připomněl jsem zcela záměrně (abych náměstka Jana Korytáře vyprovokoval ke konkrétní reakci) podobnou situaci z období na počátku milénia, již jsem tehdy v zastupitelstvu sledoval jako novinář. Stejná společnost, stejně nezákonný postup, jen šlo o odvolání a nikoli volbu. Výsledek? Veřejná omluva jednoho aktéra - původce (tehdejšího primátora) druhému aktérovi - poškozenému (bývalému primátorovi) i třetímu aktérovi - zastupitelstvu. Inspirativní je jak uznání viny a veřejné pokání, tak chystaný protikrok, pokud by se tak nestalo. Ostatně, posuďte sami z mého tehdejšího původního článku pro Právo, myslím, že ani po těch letech není vůbec špatný:

Liberečtí primátoři za ODS si vyřizovali účty
27.6.2002, Právo

Primátor Liberce z let 1990 až 1998 Jiří Drda, jehož mateřská liberecká ODS odvolala minulý týden na hodinu z představenstev spalovny a teplárny, je po úterním zastupitelstvu zpět v obou funkcích. Po dosud v historii nevídané přestřelce, do níž na straně exprimátora zasáhl i další z primátorů, v minulosti libereckou ODS zatracený Jiří Ježek (1998-99, ODS), se totiž musel Drdovi současný nejvyšší muž města Jiří Kittner (od 1999, ODS) veřejně omluvit, že neodůvodněným zásahem do složení představenstev bez vědomí zastupitelů porušil zákon o obcích. Zastupitelé pak krátce před půl jedenáctou večer Drdu potvrdili zpět do obou funkcí. "Odvolání mě poškodilo osobně i profesně, protože takto se to dělá někomu, kdo cosi zpronevěřil, a akcionář má pocit, že vede společnost do záhuby. Jde navíc o flagrantní porušení zákona o obcích, protože pan primátor (Kittner - pozn. red.) není majitelem ani jedné společnosti, aby mohl sám odvolat nebo jmenovat členy představenstev. To musí udělat zastupitelstvo," hřímal Drda, který v průběhu zastupitelstva označil způsob odvolání "za lidsky zhovadilý".

Přisadil si i Jiří Ježek, který sám prošel podobným odvolacím martyriem v červnu 2000 a vše se dozvěděl až novin. Jiří Kittner sice nejprve před poslanci způsob odvolání hájil jako správný a v rámci zákona, poté, co si nechal radničními právníky připravit výklad patřičného ustanovení v zákonu o obcích, ale rezignoval. "Byl jsem přesvědčen, že postup správný byl. Teď mám stanovisko, že v případě společnosti, kde město není 100procentním vlastníkem a rada města valnou hromadou, byl postup špatný. Došlo k něčemu, co není v souladu se zákonem. Nikdy jsem netvrdil, že pan Drda udělal nějakou chybu, a jestli ten dojem vznikl, je mi to líto a omlouvám se. Omlouvám se i tomuto sboru, protože jsem radu města dovedl k tomuto jednání a v důsledku toho jsem vystavil Jiřího Drdu spekulacím okolí," řekl Kittner, který Drdovo odvolání hájil tím, že je v tuto chvíli, kdy se jedná o prodeji spalovny, užitečné, aby v představenstvech seděl právě nejvyšší muž města. Současně s omluvou Kittner zastupitelům navrhl, aby v hlasování sami Drdu odvolali a jmenovali do představenstev právě jeho. Poslanci ale návrh podpořili jen 17 hlasy z 20 potřebných. Sám Drda pak po svém vítězství stáhl své původní usnesení, v němž chtěl radním mimo jiné uložit, aby předali podnět orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze zneužití pravomocí veřejného činitele. - konec -

Hloubavější typy si mohou prostudovat notářský záznam z únorové valné hromady teplárny, kde je z opisu usnesení zastupitelstva města jasně patrné, k čemu byl delegát města zmocněn (a k čemu logicky nikoli): ZDE

Starší příspěvky: