Názory

komentáře, glosy, reakce

Úvodník do zimního čísla školní Devadesátky

Milí čtenáři,

vítejte srdečně v roce 2022! Jsme tu pro vás s dalším číslem našeho školního magazínu Devadesátka. A hned na úvod musím říci, že už se mi vážně vůbec nechce psát o covidu a věcech souvisejících, protože není fér činnost našich škol degradovat jen na epidemické zpravodajství. Takže z dnešního zamyšlení věnuji dopadům nepopulární čínské nemoci na vzdělávání opravdu jen malý, a to doslova statistický ždibec.

Naše školy v epidemii zabředly až po kolena, testují, vykazují, trasují, informují, jsou z nich v praxi lokální hygienické stanice. A vzdělávání je de facto odsunuto až do druhé řady. Je mi to moc líto, ale musím to vzít jako fakt, byť nechtěný. Od 22. listopadu až do 18. ledna jsme v našich 21 základních školách (něco přes 8 tisíc žáků) provedli celkem 65010 antigenních testů, z nichž bylo 436 pozitivních. Potvrzující PCR test pak vyšel ve 188 případech (nejsou v tom data po testech 18. ledna, která nabíhala až po uzávěrce tohoto textu). V testování se projevily dva logické trendy: směrem k Vánocům počty pozitivních testů v čase významně klesaly, s postupem ledna pak naopak začaly postupně růst a dá se očekávat, že kulminace přijde někdy v únoru. Souběžně sledujeme i počty nemocných pedagogů, což je vlastně daleko važnější než počty karanténovaných dětí. V prosinci situace dospěla už tak daleko, že jsme měli školy i s třetinovou absencí pedagogických pracovníků. To je neúnosné, složitě nahraditelné. Za katedrou tak mnohdy museli zaskočit asistenti pedagoga, vychovatelky apod. Školy i proto mají moji veškerou podporu, stojím za nimi.

Velkou radost naopak mám z projektu Trenéři ve škole, který jsme v druhé polovině roku 2021 pilotně spustili ve čtyřech našich ZŠ - Ostašově, Broumovské, U Soudu a Ještědské. Projekt realizuje stejnojmenný spolek společně s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou TUL. Cílem je v době stagnace pohybu dětí zatraktivnit hodiny tělesné výchovy, motivovat pedagogy ke svěžímu přístupu a novým metodám i žákyně a žáky k lepšímu prožívání této důležité výchovy. Mj. se tak ve školách vystřídali trenéři gymnastiky, atletiky, florbalu, fotbalu či stolního tenisu. Výsledky jsou zatím natolik dobré, že jsme se rozhodli nejen prodloužit projekt na další pololetí, ale zapojit do něj navíc dvě školy. Proškolení pedagogové by pak měli svoje zkušenosti předávat dál. Upřímně, výchovy jako celek (tělesná, hudební, výtvarná) považuji za nenahraditelné, protože rozvíjejí jiné mozkové oblasti dětí, pracují s jejich talentem a formují charakter. Pokud by tedy v budoucnu vznikl podobný projekt třeba v hudební výchově, podpořím jej plnou vahou také.

Po třech letech projdou všechny naše základní školy novým testováním v rámci tzv. map škol. Tento projekt společnosti Scio jsme poprvé realizovali v roce 2019. Je unikátní v tom, že anonymním dotazníkem oslovuje naprosto všechny aktéry vzdělávání - pedagogy i nepedagogy, rodiče i žáky a zkoumá školu z mnoha pohledů - vztahy ve třídách i sborovnách, zázemí materiální i technické, výukové souvislosti, spokojenost se školou atd. Pokud bychom se nacházeli ve standardním stavu (zase už ten covid!), pak bychom letošním testováním získali velmi dobře porovnatelná data už s předchozím průzkumem. Mohli bychom již odhalovat trendy a potvrzovat si již jednou zjištěná rizika či dobré stránky. Takto začínáme znovu. Nicméně právě letošní data budu považovat za zvlášť důležitá, protože budou první po rozsáhlém výpadku vzdělávání a jeho nahrazení tzv. onlajnem. Dozvíme se především, jak distanční výuka narušila vztahy ve školách, narušila dosavadní vzorce chování i vnímání škol jako celku. Snad to nebude příliš depresivní čtení.


Milí čtenáři,

děkuji za váš zájem o tento magazín. Značí to vaše zaujetí pro školy a vzdělávání. A to je klíčové. Školy mohou bez podpory rodičů a dalších aktérů fungovat jen velmi těžko. Opatrujte se.

22/1/2022


Starší příspěvky: