Názory
komentáře, glosy, reakce

Honza Mluvka. Proč má zapotřebí přikrádat si z úspěchu druhých?

Ta tabulka s projekty a ciframi ve stamiliónech vypadá opravdu impozantně. A titulek - Jak Změna opět rozjela rozvoj města - je ještě velkolepější. Vlastně velkohubější. Protože Jan Korytář, autor obojího, znovu všem čtenářům jen dokázal, že si dovede obratně přikrádat z úspěchů druhých. Honza Mluvka.

Asi bych to už nechal být, voliče to nudí a slovní souboj s manipulátory je veskrze neproduktivní záležitost, ale musím se zastat minimálně svého týmu, který na řadě Korytářem prodávaných projektech odpracoval daleko významnější část než jeho vlastní odbor. O podílu samotného Korytáře či Změny ani nemluvě. Jen pár příznačných příkladů:

  • Projekty společného vzdělávání (Vzdělávejme společně a Férové školy) - Korytář si přikradl 55 miliónů, které získal odbor školství a sociálních věcí spoluprací s externími zpracovateli. Byl jsem to já, kdo oslovil neziskovky IT ve škole a EDUCA QUALITY, jestli by byly schopny s námi a dalšími partnery (TUL, Člověk v tísni, DDM Větrník, Kontakt) napsat vzdělávací projekty na čerpání z OPVVV. Napsaly, žádosti uspěly, projekty se realizují. Férové školy jsou dokonce dnes uznávány jako příklad dobré praxe v Česku. Korytářův odbor tomu nevěnoval ani minutu, projekty v realizační fázi jen administruje (a spolupráce je velmi dobrá),
  • Projekty Kontaktní sociální práce a Asistenti prevence kriminality - Korytář si přikradl 13 miliónů, které ve skutečnosti získal společný tým odboru školství a sociálních věcí, Městské policie Liberec (MPL), Agentury pro sociální začleňování (ASZ) a jednoho pracovníka odboru rozvoje a dotací (vedoucího Martina Bendy). Na počátku všeho navíc byla spolupráce mého rezortu, ASZ, MPL a celého vějíře sociálních služeb i škol na Strategii pro sociální začleňování (schválena v ZM v listopadu 2016 všemi hlasy přítomných, jeden se zdržel), která oba projekty vymyslela a popsala a na které Korytářův rezort neodpracoval ani minutu,
  • Azylový dům Liberec - myšlenka rekonstruovat vilu ve Věkově ulici k potřebě sociálních služeb, které v Liberci či kraji vůbec nejsou (azyl pro ženy a rodiny s dětmi), je výhradně moje vlastní, sám jsem zpracoval i projektový námět a předložil ho úspěšně do orgánů města,
  • Sociální bydlení (domy A-F) - zpracování projektů je opravdu dílem Korytářova odboru. To nejpodstatnější ale odmakaly odbory školství a sociálních věcí a majetkové správy (Kyselův rezort). Všechny domy totiž byly na počátku obsazeny nájemníky se smlouvami na dobu neurčitou, přičemž rekonstruovat je lze jen prázdné. Šestnáct měsíců jsme tedy vyjednávali individuálně s každým nájemníkem, nabízeli mu jiný městský byt vč. benefitů a přemlouvali ho, aby se po 10, 20 i 40 letech života na jednom místě dobrovolně přestěhoval jinam. Nepovedlo se to (zatím) jen s jediným. Neuvěřitelná práce. A v úvodu všeho tři bouřlivá veřejná setkání, kde jsme všem museli záměr stěhování z gruntu představit. Tenkrát tam se mnou byl můj tým, kolegové majetkáři a Korytářem tolikrát proklínaná Veronika Futóová. On sám odvahu postavit se před lidi s negativní zprávou neměl,
  • Zvyšování kvality vzdělávání ZŠ a kapacit MŠ - na počátku všeho byla v roce 2015 opět společná práce moje a odborů školství a sociálních věcí a majetkové správy (Kyselův rezort) na základním dokumentu s názvem Draft dalšího rozvoje vzdělávání ve městě (dostupný na mém profilu na www města), který popsal, co které školy potřebují. Bez toho by se ve vzdělávání, resp. v posílení jeho infrastruktury nedělo dodnes nic, protože to musejí dělat lidé, kteří tomu rozumějí. Odbor rozvoje a dotací ani Korytář sám neasistovali.

Mimochodem, ona magická tabulka uvádí i hodně úsměvnou položku č. 64 - plán na budoucí strategické dokumenty města za 9 miliónů korun. Za poslední čtyři roky vlády vznikly v této oblasti Strategie pro sociální začleňování (schváleno v zastupitelstvu), Komunitní plán města do roku 2022 (schváleno v zastupitelstvu), Rámec pro realizaci obecního plánu bydlení, Střednědobé cíle kvality základních škol (oba dokumenty lze označit za kvazikoncepce; oba schváleny v radě) a jednotlivé strategie rozvoje všech neškolských příspěvkových organizací do roku 2026 (6x, schváleno v dozorčích radách organizací a v radě). Ještě rozpracovanou koncepci bydlení nepočítám. Všechny tyto materiály vznikly pod gescí rezortu školství a sociálních věcí a mnohdy na bázi široké spolupráce aktérů, všechny jsou k dispozici na mém profilu na www města. A náklady? Něco málo přes 200 tisíc, protože částečně externě jsme pořizovali jen komunitní plán. Nemluvili jsme, makali jsme. DÍKY VŠEM, JE TO VAŠE PRÁCE A VÁŠ ÚSPĚCH! Ne Korytářův, ne Změny.

10/7/2018


Starší příspěvky: