Názory
komentáře, glosy, reakce

Výzva libereckým učitelům - Dejte si pauzu!


Milé paní učitelky, milí páni učitelé, předvelikonoční týden už tradičně vybízí k zamyšlení i určitému bilancování. Letos však víc než kdy jindy. Nacházíme se teď v nejvhodnějším čase, měli bychom se tedy trochu zastavit a dát určitý prostor pro oddech žákům, jejich rodičům i sobě samým. Předchozí tři týdny byly hektickým obdobím hledání nových metod, zadávání samostatné práce, jejího hodnocení i komunikace s rodinami. I přes veškerou snahu, za kterou se Vám obdivuji a děkuji, se z celé řady poznatků domnívám, že se to zdaleka ne všude dařilo, jak mělo. Ostatně, ani nemohlo. Není v lidských silách ze dne na den modifikovat zaběhnuté vzorce, stanovit si nově základní vzdělávací cíle a přizpůsobit jim formy výuky. A to vše bez náležité přípravy prostředí (tj. školy i rodin), mnohdy bez dostatečného (sebe)vybavení i pochopení veřejnosti. Proto každého z Vás vyzývám - využijte následující čtyři pracovní dny v týdnu od Modrého pondělí do Velkého pátku a dejte si pauzu!

1. Nezadávejte žákům v těchto čtyřech dnech žádnou práci. Umožněte jim a jejich rodičům, aby se nadechli, protože současný způsob vzdělávání právě rodiny nade vši pochybnost zatěžuje víc než obvykle. A to přitom ještě nejsme ani za polovinou předpokládaného času.

2. Využijte předvelikonočních dní i pro vlastní sebehodnocení - po domluvě s třídním učitelem zašlete do rodin jednoduchý dotazník (prosím, opravdu jen jeden za třídu!), abyste získali zpětnou vazbu a dozvěděli jste se, co se daří, čeho je už příliš, jak to děti s rodiči (a naopak) všechno zvládají a jaké formy výuky vlastně preferují.

3. Pokud jste to ještě neudělali, protože na to nebyl čas, načrtněte si pro sebe, čeho chcete v dalším měsíci a půl ještě dosáhnout. I vzdělávání na dálku musí mít nějaký plán, nelze je realizovat nahodile. A seznamte s tím vším i rodiny na druhé straně počítačů a telefonů.

4. Odpočiňte si trochu i Vy sami. Unavený a stresovaný učitel nemůže řádně vzdělávat ani přes on-line aplikace, cloudy či mail.

5. Naplánujte sobě, svým žákům i jejich rodičům podobné několikadenní pauzy i do nejbližších týdnů. Kdo ví, kdy se zase otevřou brány škol. A učebnice opravdu nikam neutečou.

Milé paní učitelky, milí páni učitelé, je mi jasné, že vyučovací pauzu nemůžete sobě a žákům naordinovat vlastní libovůlí. Proto se stejnou výzvou oslovuji jmenovitě i Vaše ředitele, jejichž školy spadají do mého rezortu.


Ivan Langr, učitel, rodič, náměstek primátora

4. dubna 2020


Starší příspěvky: