Názory

komentáře, glosy, reakce

Otevřený dopis předsedovi vlády - o vzdělávání

Pane předsedo vlády,

oslovuji Vás v den, kdy velká část žáků a studentů nemohla opětovně nastoupit do svých škol a vzdělává se zase jen distančně. Píši Vám jako náměstek primátora velkého statutárního města, který má už sedmým rokem ve své gesci vzdělávání; jako zástupce zřizovatele 22 základních a 31 mateřských škol; jako pedagog, nespokojený se současnou degradací školství; jako rodič, jehož potomci nemohou navštěvovat hned několik typů škol tuzemské vzdělávací soustavy.

České školství v době K vskutku nevzkvétá. Část žáků nedokáže nebo neumí z mnoha důvodů překročit vstupní práh režimu na dálku a nevzdělává se; nejzranitelnější školáci se zdravotními a sociálními hendikepy nemohou přes monitory efektivně využívat nezbytná podpůrná opatření, která přitom mají alespoň do určité míry vyrovnávat jejich nezasloužená znevýhodnění; mnohé školy už z organizačních důvodů musely redukovat vyučované předměty a zříci se části humanitních disciplín vč. tzv. výchov, které ovšem nezanedbatelně přispívají k celostnímu rozvoji dětí, jejich tvořivosti, formování charakterů i sociální inteligence; o radikálně snížené kapacitě pedagogů věnovat se individuálně školákům nadaným a mimořádně nadaným ani nemá smysl ztrácet slova. Mnozí učitelé jsou z častého střídání režimů a nemožnosti jakkoli plánovat zoufalí. A zástupy rodičů nuceně pasovány do rolí učitelů, které ale namnoze nemohou dlouhodobě zvládat. České školství zachvátila únava a leckde i beznaděj.

Vzdělávání je obecně křehké jako pavučina. Jakmile ji v některém z míst necitlivě narušíme, musíme předivo vláken zase složitě navazovat. Síť se ale vinou chaotických a opakujících se koronavirových opatření trhá zas a znovu a narůstající vědomostní a dovednostní výpadek i zvětšující se rozdíly mezi žáky a studenty už prakticky není možné dohnat. Je třeba si zpříma přiznat, že při pokračujícím způsobu distančního vzdělávání budou následující generace dospělých Čechů i společnost jako celek razantně ochuzeny. Stejně jako druhdy pokolení našich rodičů, jejichž vzdělávací příležitosti záměrně potlačoval normalizační režim, protože by jinak kvůli podprůměrnosti svých vůdčích kádrů sám nedokázal přežít.


Pane předsedo vlády,

jako političtí lídři jste v době K bohužel selhali a ztratili schopnost hájit zájmy vzdělávání jako naprosto klíčové potřeby své země. Nerozumím tomu, svým dětem osud úpadku vzdělanosti rozhodně nepřeji. A nepochybuji, že nejsem sám. Žádám Vás tedy, abyste se zasadil o následující kroky:

  • vyjměte vzdělávání z rámce systému PES a umožněte jeho prezenční formu bez ohledu na statistiku covid+. Data i zahraniční studie ukazují, že školy nejsou fatálními ohnisky šíření viru,
  • prosaďte, aby učitelé bez ohledu na věk a vlastní zdravotní zátěž byli v jedné z prvních vln očkování,
  • požádejte velké samosprávy (kraje a statutární města), aby státu pomohly v zajištění dostatečného množství respirátorů ffp2 pro učitele - státní zaměstnance (jako to mj. už udělal Liberecký kraj a město Liberec), a zajistily tak ve školách do doby před vakcinací všeobecně vyšší míru epidemické prevence,
  • zaplaťte za menší zřizovatele škol (malé obce, církve) respirátory ffp2 pro učitele přímo ze státního rozpočtu. Bude to nejlepší vládní investice tohoto roku.

Zkrátka ukažte, pane předsedo vlády, že několik následujících měsíců může být v oblasti vzdělávání Vaší nejskvělejší hodinou.

S pozdravem


4. ledna 2021


Starší příspěvky: