Názory

komentáře, glosy, reakce

Poema o slavném otevření Stadttheatru 29. září 1883

(aneb kterak Liberečtí pozdrželi dokončení Národního divadla o 50 dní, aby předběhli Prahu)

Slavný to den v kalendáři

sobota před koncem září

sbíhají se mladí staří

živnostníci proletáři

A starosta Schirmer v tváři

usmívá se, že se městu daří!

Shrňme si teď jeho řeč

mluvil pyšně žádná křeč

slovy s Prahou soupeřil

aby ega poměřil:

"Liberečtí milí

jen postůjte tu chvíli

a slyšte jaké divadlo

jsme postavili vám

Toť kultury zrcadlo

toť náš nový chrám

Když před čtyřmi lety

to dřevěné nám oheň vzal

zbledly tváře zvadly květy

každý už to málem vzdal

Však Nibelungů skrytý hlas

probudil hned hrdost v nás

Před Prahou se pokořit?

Tam Národní si dostaví

co celé Čechy proslaví

a my tu budem živořit?

Tak zasedli jsme moudré hlavy

(však to znáte od toho nás tam máte)

a smělý plán rozvili

na radnici bylo slávy

svijanské jsme popili

A vsadili jsme na Fellnera

zrovna přišla jeho éra

ve stavění divadel

Dodal nám ho sice draze

však za desetinu proti Praze

Od základů, od madel až po barvu sedadel

Na oponu už nezbylo!

Tak řekli jsme si s konšeli

předminulou neděli

že pozveme na dílo

kdo zrovna čas bude mít

Přijede prý jakýsi Klimt

A teď bych si už jenom přál

aby nad jevištěm hrdě vlál

nápis DAS VOLK FÜR SICH

Ať Pražáky zas přejde smích!

A co že bude první kus?

Echtes deutsches Drama

kein Dilettantismus!

Češi chtěli Libuši

ale ta Sudetám nesluší

Tak jsme sáhli po kuši

kterou třímá Vilém Tell

jejž proslavila přesnost střel

A na závěr ten hrdina

trefí jabko z Pěnčína"

Tak pohovořil starosta

magistrátu přednosta

v cylindru a s doutníkem

před kultury pomníkem

Až se smíchem dusí

a škodolibě zajíká

však tohle ještě říci musí

Tak tajemství odmyká

posledním slovem z tváře:

"Poslali jsme jim tam žháře!

A když ten plamen zhas

mohli začít stavět zas"

A náměstí hned burácí

že s dokončením Národního

ti sebejistí Pražáci

budou mít ještě štrapáci

Tak Liberec zvítězil

ve stavebních závodech

Prahu lstivě porazil

ta teď leží na zádech

Buď tedy vždy pamětliv

že to dobře dopadlo

když Liberec o pár dní dřív

otevřel své divadlo

Slavný to den v kalendáři

sobota před koncem září

už rozešli se mladí staří

i živnostníci proletáři

Jen dva němečtí nadohaři

českou fenu ještě páří

Že se vám to nelíbilo?

Snad aspoň trochu pobavilo

A hlavně klid –

nemohlo to takhle být?


Napsáno k oslavám 140. výročí otevření Divadla F. X. Šaldy - 6. května 2023Starší příspěvky: