Názory
komentáře, glosy, reakce

Vyjádření k průběhu rady města a rozhodnutí Změny odvolat primátora Batthyányho

Přiznávám právo jakémukoli zastupiteli města vyzvat k hlasování o odvolání jednoho každého člena rady, kdykoli to uzná za vhodné. Se znalostí věci ale musím říci, že rozhodnutí Změny pro Liberec odvolat primátora Batthyányho z funkce je pokrytecké. Průběh úvodní části dnešní rady města opravdu nepovažuji za šťastný, ale ani překvapující. Tak jako se dnes stal terčem verbálního projevu, byť neadresného, jeden z radních Změny, stává se totiž z druhé strany velmi často obětí vulgarit i primátor Batthyány. A neakceptovatelné je, že se tak prakticky vždy děje v přítomnosti úředníků.

Za zcela neprofesionální pak považuji odchod tří zástupců Změny z jednacího sálu už po 16. bodu jednání; rada ale naštěstí zůstala usnášeníschopná (byť v minimální možné sestavě 5 radních) a mohla doprojednat zbývajících 43 bodů, včetně těch předložených radními Změny. Každý politik ve volené funkci musí být schopen nadřadit obecné zájmy občanů města nad své osobní, jakkoli lidsky nepříjemné. Jinak řečeno, nemusíme se mít rádi, nemusíme se ani respektovat, můžeme si i vyčinit, ale musíme být připraveni maximálně přerušit jednání, nechat vychladnout hlavy a vrátit se zpět k práci, kterou nás pověřilo zastupitelstvo města. A pokud toho schopni nejsme, raději ty funkce vraťme zpět.

6/2/2018

Starší příspěvky: