Názory
komentáře, glosy, reakce

Vzdělávání v době "K". Dopis kolegům - učitelům

aneb učebnice přece nikam neutečou


Milé kolegyně, milí kolegové,

zdravím Vás srdečně a přeji Vám hodně sil a tvůrčího ducha v době "K". V situaci, která je pro vzdělávání krokem do neznáma. Jako hybatele našeho školství Vás (i nás) čeká několik týdnů bezprecedentního stavu, inovativních výukových metod a dosud opomíjených didaktických postupů. Máme ale šanci se z toho něčemu přiučit a využít, až se doba vrátí k normálu.

Rezort školství jede momentálně doslova nadoraz, jsme s Vámi na stejné palubě, karanténě navzdory. Děkuji proto i za to, že jste s námi ve spojení a pomáháte, kde je potřeba. Vážím si toho. 

Kromě mnoha věcí se mj. snažím všemožně vnímat i to, jak se svými žáky po prázdninách komunikujete a jakou formou jim předáváte nové poznatky i samostatnou práci. I jako rodič upřímně oceňuji, pokud tak činíte s lehkostí, humorem, fantazií a s tolik potřebnou mírou. V dnešní velmi vypjaté době je jistě žádoucí dětem zachovat alespoň minimální pravidelný režim. Přesto však za daleko prospěšnější považuji to, aby byly šťastné, usměvavé a co nejméně zatížené úzkostí a všeprostupujícím negativismem (o zdraví tělesném nemluvě). A jak sami jistě sledujete, to se zatím příliš nedaří zvládat politicky ani mediálně, natožpak na sociálních sítích. Naše společnost se nepochybně dřív či později vyzdraví a přál bych si, aby se tak stalo nejen z aktuálního medicínského hlediska. Takže jestli si i děti mají z dnešních dnů něco skutečně odnést, tak třeba takové elementární hodnoty, že normální je nelhat a nekrást, spontánně pomáhat jiným a být vděčný za každé solidární jednání, jímž nás obdaří kdokoli druhý. A že dobrá nálada strčí nenávist a zlobu hravě do kapsy a navíc nezatěžuje duši. Tedy vcelku běžné morální povědomí, mezilidské vztahy a základy psychohygieny, jichž doba před "K" už ovšem nebyla s to dostát. A pokud právě to náš vzdělávací systém s Vaším přispěním v několika dalších týdnech a měsících zvládne, bude to z mého pohledu mnohem více než očekávané poznatky a dovednosti, požadované platnými vzdělávacími programy. Ty se dají dohnat vždycky; učebnice přece nikam neutečou.


Milé kolegyně a milí kolegové,

opatrujte se, neztrácejte svěží mysl, humor a nadhled. Držme si palce. S úctou Ivan Langr


18/3/2020


Starší příspěvky: