Ivan Langr

přehled základních informací

  • Vzdělání

postgraduální studium - ukončené, Ph.D., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Veřejná a sociální politika (v letech 2014 - 2020). Státní doktorská zkouška vykonána v září 2016, obhajoba dizertační práce v červnu 2020

rigorózní zkouška (PhDr.) - vykonána na FSV UK v říjnu 2013

univerzitní magisterské - ukončené, Mgr., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, studijní obor Veřejná a sociální politika (v letech 2011 - 2013). Obhajoba diplomové práce a státní zkouška vykonána v červnu 2013 z předmětů Veřejná politika, Sociální politika, Veřejná ekonomie, Veřejná správa

univerzitní magisterské - ukončené, Mgr., Pedagogická fakulta UJEP Ústí nad Labem, učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů, obor český jazyk - dějepis (v letech 1990 - 1995). Obhajoba diplomové práce a státní zkouška vykonána v červnu 1995 z předmětů Český jazyk a literatura, Dějepis, Pedagogika a psychologie

univerzitní bakalářské - ukončené, Bc., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, obor politologie (v letech 2007 - 2010). Obhajoba bakalářské práce a státní zkouška vykonána v červnu 2010 z předmětů Mezinárodní vztahy, Politické systémy, Politické myšlení + Cena děkana FF UK za nejlepší vědeckou studentskou práci za rok 2010 v oboru Politologie a její hraniční disciplíny


  • Dosavadní zaměstnání

od 18. října 2022: statutární město Liberec, náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch

od 20. listopadu 2018 do 18. října 2022: statutární město Liberec, náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch

od 27. listopadu 2014 do 20. listopadu 2018: statutární město Liberec, náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu

od září 2007 do 27. listopadu 2014: Zoologická zahrada Liberec, p. o., vedoucí oddělení marketingu/ mluvčí

červenec 1999 - srpen 2007: Borgis a. s., vydavatel deníku PRÁVO, redaktor

duben 1998 - červen 1999: MAFRA a. s., vydavatel deníku Mladá Fronta DNES, redaktor

září 1995 - březen 1998: Gymnázium a SOŠPg v Liberci, učitel českého jazyka a dějepisu


  • Další angažmá

člen Zastupitelstva města Liberec (2018 - ) za Starosty pro Liberecký kraj

člen politického hnutí Starostové pro Liberecký kraj (od 08/2023)

člen správní rady Nadačního fondu Eduzměna (od 02/2019)

člen rady expertů Nadačního fondu Eduzměna (od 10/2018)

člen Platformy pro sociální bydlení (od 2017)

člen Zastupitelstva města Liberec (2014 - 2018) za Změnu pro Liberec, od 18/9/2017 jako nezařazený

člen Strany zelených (od února 2014 do 30/4/2018)  • Dokumenty k výkonu funkce náměstka primátora 

Kompletní majetková přiznání od 2016 jsou dle zákona o střetu zájmů uvedena v Centrálním registru oznámení. Zde vždy jen aktuální