Začíná nové éra příspěvkových organizací

21.01.2017

Velkým příspěvkovým organizacím města začne v letošním roce nová éra. Po mnoha rozpočtově skromných a hubených letech totiž navrhnul rezort školství a sociálních věcí výrazné navýšení provozních příspěvků na rok 2017 pro zoologickou a botanickou zahradu, Divadlo F. X. Šaldy, Naivní divadlo, Kontakt a Centrum zdravotní a sociální péče, a to v souhrnné výši přes 18 miliónů korun. Většině organizací navíc nově zůstanou i tzv. odpisy v objemu 5,4 miliónu, na investice ještě dostanou dalších 6 miliónů.

Statutární město Liberec se tímto krokem jednoznačně hlásí k zodpovědnosti za své organizace, které plní veřejnou službu pro statisíce návštěvníků, jejich budoucí existenci a rozvoj. Organizace by tak nadále neměly živořit, ale naopak se mohou konečně nadechnout a odvážněji plánovat své nezbytné výdaje např. na provoz, opravy či marketing. K navýšení prostředků přispěly především strategie rozvoje všech organizací, které v předchozím roce zpracovaly dozorčí rady spolu s rezortem školství a které následně jako výchozí dokumenty schválila rada města (všechny strategie ke stažení na www.liberec.cz/langr), ale také loňská směna Dětského centra Sluníčko za DDM Větrník s Libereckým krajem. Ta městu ušetřila bezmála 20 miliónů.

Navýšení provozních příspěvků však musí nutně doprovázet i krok další, a to v oblasti investic. Jak ukázaly zmíněné strategie, především v ZOO Liberec a Divadlu F. X. Šaldy je potřeba začít dlouhodobě investovat do modernizace expozic, nákupu hudebních i jiných nástrojů, do zázemí pro chovatele, herce i obslužný personál. To však nedokáže zvládnout město samo, ale potřebuje nutně spolupráci krajské samosprávy. Pevně věřím, že se letos v tomto směru posuneme o kus dopředu a dokážeme se s Libereckým krajem domluvit. První návrh, jak by taková dohoda mohla vypadat, mám ostatně již připraven. Souběžně ale musí město deklarovat i své odhodlání výrazněji zafinancovat pobočky Krajské vědecké knihovny, které plní tzv. městskou funkci. Sám za sebe jsem na to připraven.