Liberec má koncepci sociálního bydlení

09.04.2019

Statutární město Liberec poprvé ve své historii zpracovalo ucelenou koncepci své bytové politiky. Materiál přímo navazuje, resp. rozšiřuje Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení (2015), který před lety stál na počátku sociálně orientované bytové politiky města, a zahrnuje i další specifické dokumenty související s pravidly přidělování a jednotlivými bytovými režimy, jak je ve městě už několik let realizujeme. V následujícím textu se tak ve standardním schématu analytické a návrhové části dozvíte odpovědi na všechny otázky, které se dotýkají nájemního bydlení ve vlastnictví města. Vstupní analytická část popisuje jak aktuální stav bytového fondu, cílové skupiny, které mají možnost se o přidělení některého z bytů ucházet, proces samotného přidělování i specifické režimy prostupného bydlení a Housing First. Podstatnější návrhová část posléze přináší osm doporučení, kam bytovou politiku města v dalších letech směřovat a jaké nástroje k tomu využívat. Bude už záležet na schopnostech implementace i personální kapacitě úřadu, do jaké míry se podaří tyto konkrétní úkoly splnit. 

Sama koncepce jako dokument přitom neexistuje ve vzduchoprázdnu; naopak je součástí celé sestavy souvisejících textů, jak je rezort školství a sociálních věcí se svými partnery zpracoval v předchozích čtyřech a půl letech. Jde především o Strategii pro sociální začleňování pro léta 2016 - 2019 (a její chystanou revizi) a Komunitní plán sociálních služeb v letech 2018 - 2022. Na tvorbě koncepce se především podíleli naši partneři z Agentury pro sociální začleňování a Platformy pro sociální bydlení, text prošel projednáním i se zástupci jednotlivých sociálních služeb působících na území města a participujících například v režimu Housing First. Všem tvůrcům, a v neposlední řadě pochopitelně svým kolegům z odboru školství a sociálních věcí, za jejich práci upřímně děkuji.

Novou koncepcí dává statutární město Liberec najevo, že bude v rámci své bytové politiky nadále podporovat specifické cílové skupiny klientů, které nejsou z mnoha důvodů schopny obstát na běžném komerčním trhu s byty. Ať už jde o seniory, rodiče samoživitele (nejčastěji osamocené matky s dětmi), klienty s hendikepy všeho druhu, osoby v akutní bytové nouzi či příjmově nedostatečné klienty až do úrovně nižší střední třídy. Jsem bytostně přesvědčen, že právě takovým musí obecní bytový fond sloužit primárně. Zároveň je ale třeba poznamenat, že počet městských bytů je a bude dlouhodobě pod stavem reálné potřebnosti. Jinak řečeno, vždycky budeme muset vybírat ty nejpotřebnější a ostatní se budou muset spoléhat na vlastní síly či na pomoc rodiny.

Koncepce sociálního bydlení 2019 - 2022