2017: jaké jsou priority rezortu?

23.02.2017

Rok 2017 bude v mém rezortu stejně náročný jako ten předchozí. Jaké ale budou priority? V oblasti školství se budeme nejvíce věnovat základním školám a také realizaci dvou projektů společného vzdělávání, v sociálních věcech se zaměříme na tvorbu komunitního plánu a zvýšení efektivity prostupného bydlení a v kultuře především příspěvkovým organizacím.

  • Školství. Už v únoru nás čeká podání žádosti k projektu Férové školy v Liberci, jímž chceme pomoci základním školám s nastavením a financováním tzv. společného vzdělávání. "Férovky" ideově navazují na projekt Vzdělávejme společně děti předškolního věku (oba z OPVVV), který již od ledna 2017 realizujeme v MŠ. Druhým dílem navážeme na loňský Přehled základních škol v Liberci, jímž veřejnosti poskytujeme detailní data ze ZŠ a nabízíme jejich přímé srovnání. V červnu pak začneme s vyhodnocováním plnění 1. roku střednědobých cílů kvality v ZŠ, které jsme jim nastavili v září 2016; vzhledem k tomu, že pravidelně objíždím všechny ředitele a materiál s nimi konzultuji, mohu říci, že na většině škol s cíli kvality opravdu zodpovědně pracuje. Poprvé v praxi vyzkoušíme nový druh zápisů do MŠ - půjde nejen o zhodnocení spádových obvodů v praxi (které sami považujeme za zbytečné), ale především o horký test nového zápisového portálu (více v sousedním článku), který by měl mnohé usnadnit rodičům, školkám i městu. Pokud se portál osvědčí, zavedeme jej zřejmě i do základních škol.
  • Sociální věci. Prvním rokem začneme realizovat cíle ze schváleného Strategického plánu sociálního začleňování - už v březnu proto chceme mj. dopracovat žádost na projekt z OPZ na financování nejméně 3 terénních pracovníků (navazuje na již dva roky funkční projekt hrazený z Úřadu vlády), kteří budou ještě více ve styku s lidmi bez přístřeší, v sociálně vyloučených lokalitách a na ubytovnách a přenášet informace státní správě a poskytovatelům sociálních služeb. Je před námi i tvorba zcela nového Komunitního plánu sociálních služeb, který na bázi síťování stanoví předpokládaný rozvoj služeb na dalších až 5 let dopředu - tedy jaké služby a s jakými kapacitami budou poskytovány na území města a jak je samospráva bude hradit. Změna způsobu financování sociálních služeb, členěných dle specifických priorit města, přitom přijde v zastupitelstvu na řadu již v březnu. V tomto roce bych také rád zvýšil dynamiku tzv. prostupného bydlení - do systému pro nejpotřebnější cílové skupiny (matky s dětmi, lidé s handicapem, lidé ohrožení sociálním vyloučením aj.) jsme zatím za první rok fungování umístili 12 lidí, z toho 7 získalo městské byty. Dále budeme velmi aktivní v projektu Liberec proti šmejdům, díky němuž se nám dobře daří snižovat rizikové chování pořadatelů prodejních předváděcích akcí, ohrožujících seniory. Pokud se povede některému z poskytovatelů sociálních služeb získat od kraje dotaci na zřízení nového nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (v západní části Liberce), navrhnu vyšší míru spolufinancování městem, aby služba bez problémů zvládla zejména první rok činnosti, kdy je podpora z kraje a MPSV nižší.
  • Kultura. Významný rok pro město samotné - 440. výročí udělení městských práv oslavíme po letech dvoudenním historickým jarmarkem a pomůžeme na svět zbrusu nové reprezentativní publikaci o dějinách Liberce z pera pracovníků katedry historie FP TUL. Stejným příspěvkem do neformálního projektu Aktivní historické dědictví by měla být i publikace o posledním přednacistickém starostovi Liberce Karlu Kostkovi a také výstupy z projektu společnosti Post Bellum a základních škol o libereckých signatářích Charty 77. Hlavní síly v kultuře bych ale rád napřel do vyjednávání s krajem ohledně vzájemného spolufinancování příspěvkových organizací, dokončit bych měl i koncepci kulturní politiky na území města. Vyhlásíme druhý ročník soutěže o Kulturní počin roku - už teď můžete posílat své nominace!