ZŠ v Liberci? Mezi nejlepšími v Česku!

19.06.2022

Liberecké základní školy patří k nejlepším v Česku. Potvrzuje to dlouhodobá republiková analýza České školní inspekce (dále jen ČŠI) mezi lety 2017 - 2021, zveřejněná letos v květnu. Nejde ovšem o nečekané překvapení, kvalitu a stabilitu pedagogického procesu na našich školách sledujeme i v pravidelných každoročních výstupech ČŠI.

Co z velkého srovnání základních škol v Česku vyplývá pro Liberec, resp. liberecký okres?

  • Liberecké základní školy (na úrovni okresu) patří v kvalitě vzdělávání s dalšími 19 okresy z celkem 76 v Česku k nadprůměru. Jinak řečeno, zmíněných 20 okresů má nejlepší základní školy v republice (např. dle kritérií zájem dětí, metody výuky, pedagogický proces, inovace, vztahy žák - učitel).
  • Do nejvyššího pásma patří liberecké základní školy i v oblasti řízení škol (dokáže ve vzdělávání uspět každý žák?), a to spolu s dalšími 21 okresy.
  • Mezi nejlepší patří liberecké základní školy i v další oblasti, jíž je řízení učitelského sboru (hodnocení pedagogů vedením, profesní vzdělávání, proces zavádění nových učitelů atd.). Společně s námi patří nejvyšší pásmo dalším 25 okresů ze 76.
  • Naopak naší slabinou je zatím implementace podpůrných opatření pro děti se zdravotními a sociálními hendikepy, tj. inkluzivní (společné) vzdělávání. V tomto směru se snažíme se školami pracovat již několik let, na podporu inkluzivních opatření realizujeme napříč všemi školami projekty Férové školy I a II (celkem 130 miliónů korun z evropských fondů). Primární ovšem je i dobrá příprava studentů pedagogických fakult, kteří do praxe často nastupují se zakořeněnými stereotypy.

Z výsledků mám samozřejmě radost, protože potvrzují mé dlouhodobé tvrzení, že liberecké základní školy jsou kvalitní. To ale neznamená, že nemáme žádná slabá místa, nebo že je nemáme lokálně. Zvyšování kvality vzdělávání je nepřetržitý proces, společnost i její nároky se stále mění, ale naprosto nenahraditelnou roli má i stát při tvorbě rámcových vzdělávacích programů, vzdělávání budoucích pedagogů i podpoře speciálních profesí (speciální pedagogové, psychologové atd.). A klíčovou otázkou dneška také je, jak se do škol podaří začlenit ukrajinské děti.