ZŠ po prvním roce plnění střednědobých cílů kvality

21.09.2017

Naše základní školy mají za sebou první rok plnění střednědobých cílů kvality, jak jsme je nastavili loni v září. Cíle jsou stanoveny jako střednědobé, přesto lze průběžně hodnotit již některé dosažené výsledky tam, kde jde o relativně snadno nastavitelné věci. Hlavní zprávou přitom je, že naše školy na sobě pracují a chtějí tak v zájmu zvyšování kvality vzdělávání - a tedy v zájmu našich dětí - činit i dál.

Žákovské parlamenty - chápu je jako samozřejmou součást otevřené komunikace mezi žáky a pedagogy, budování demokratických hodnot v povědomí žáků a také jako nástroj možného zlepšování klimatu ve škole. V současné době již parlamenty fungují na 13 školách, čtyři je připravují a jen tři školy zatím o žákovské samosprávě neuvažují.

Testování anglického jazyka - pojmeme-li testování hlavně jako nástroj sledování pokroku v jazyce u jednotlivých žáků např. mezi 5. a 8. třídou, pak může sloužit jako dobrá zpětná vazba pro učitele i žáky. V Liberci se momentálně systémovému testování AJ (různými způsoby) věnuje už 13 našich škol, ve třech se připravuje, čtyři školy zatím nic podobného neplánují.

Klima třídy/ školy - chceme-li účinně předcházet vztahovým problémům, rizikovým jevům a také tragédiím (žákovským i učitelským), musíme je umět včas rozpoznat. Testování klimatu prostředí, práce s výsledky a adekvátní reakce jsou proto nezbytností. Už jen dvě liberecké základní školy zatím pravidelně klima netestují.

Zdravé školní jídelny - přestože část veřejnosti stále ještě považuje zdravé stravování za marginálii, příp. úplnou zbytečnost, má samozřejmě značný vliv na správný vývoj žáků i jejich návyky a výkonnost. Už devět školních jídelen vlastní jeden ze tří certifikátů kvality stravování (Zdravá školní jídelna - Skutečně zdravá škola - Jídelna snů), dalších pět právě prochází hodnocením, šest zatím do procesu certifikace nevstoupilo.

Z mnoha dalších aktivit, které v uplynulém školním roce naše ZŠ realizovaly/ nastavily, vybírám ty, které se mi zdály obzvláště zajímavé: tiskový mluvčí školy (Husova), odpolední Kavárničky s besedami pro rodiče (Křižanská), dotazník k vyhodnocení image školy (5. květen), otevřený způsob komunikace s rodiče v případě krizové události (Jabloňová, Česká), nastavení strategie fungování vztahů ve vybraných třídách (Broumovská) aj. Za přetrvávající největší bolest našich škol nadále považuji horší komunikaci navenek (zejména s rodiči), to ale vyžaduje delší čas.