Zápisy MŠ: přijali jsme opět všechny tříleté a starší

13.07.2017

Stejně jako v aktuálním školním roce se nám podařilo k 1. září 2017 do mateřských škol na území statutárního města Liberec přijmout všechny liberecké děti ve věku 3 roky a starší, které byly u zápisu a jejichž rodiče projevili souhlas s umístěním do vybrané MŠ.

Přestože reálná čísla dětí, které nakonec do MŠ nastoupí, budeme mít k dispozici až se začátkem nového školního roku, už teď je možné s opatrností konstatovat, že v tuto chvíli máme k dispozici ještě asi dvacet volných míst (v různých MŠ), jež budeme v průběhu podzimu nabízet rodičům dětí, které postupně dovrší věk tří let. Zbytek tzv. výjimek - dalších asi 20 míst - je pak nezbytně určen pro případy nových předškoláků (povinné předškolní vzdělávání), ukončení domácího vzdělávání či společné vzdělávání (děti s potřebou podpory).

Už druhým rokem po sobě se nám podařilo zabezpečit místo ve školce zejména Liberečanům, což je mj. i pozitivní důsledek transparentnosti nového zápisového portálu MŠ, který jsme letos spustili (https://zapisydoskol.liberec.cz). Jak ukazuje vstupní tabulka, do 31 mateřských škol a jednoho odloučeného pracoviště jsme letos přijali 715 dětí, z toho liberecké tvoří 98,3 %. Pod čarou zůstal 1 čtyřletý a 34 tříletých libereckých dětí, které se původně z důvodu kapacity nedostaly do preferované školky a jejichž rodiče odmítli jinou nabízenou variantu; i většina těchto dětí už je ale nyní umístěna. A dále 214 dvouletých libereckých dětí, na něž dosud nejsou naše mateřské školy připraveny kapacitně, technicky ani bezpečnostně.

Právě velká skupina dětí mladších tří let je ale také největší budoucí výzvou rezortu školství a sociálních věcí. Od roku 2020 totiž (nedojde-li ještě ke změně školského zákona) musí každá obec garantovat i těmto dětem umístění v MŠ. Už nyní proto pracujeme na navyšování kapacit v některých MŠ, které budou technicky a bezpečnostně způsobilé vzdělávat děti takto nízkého věku. To vše ale za dokonale neznámých předpokladů - z pohledu roku 2017 totiž zatím nedokážeme předpovědět, jak rozsáhlé skupiny dětí se to bude za 2,5 roku vlastně týkat.