Zápisy do ZŠ: přijato takřka 1000 žáků

24.05.2019

Dvacítka libereckých základních škol má za sebou letošní zápisy do 1. tříd. V průběhu uplynulého měsíce bylo nakonec přijato 961 dětí, volná místa ve školách přitom tomuto počtu bohatě dostačovala, což je pozitivní důsledek mimořádného navyšování kapacity základních škol v předchozích čtyřech letech, kdy v nich přibylo přes 1000 nových míst. Stejně jako v loňském roce mohli zájemci zápisy sledovat online na speciálním zápisovém portálu. Skutečný počet dětí v 1. třídách se ale projeví až v září, drobné posuny jsou poměrně obvyklé.

"Že dětí k zápisům nakonec přišlo méně, než nám připisovaly registry obyvatel, mě už nepřekvapilo, je to každoročně se opakující jev. Zajímavější je pro mě zjištění, že přes čtvrtinu dětí našlo místo v jiné než spádové škole. Což znamená, že se školy kapacitně malinko uvolňují a že bychom v příštích letech, pokud demografie nezmění současný trend, nemuseli upravovat spádovou vyhlášku. Poprvé se tak stalo už letos a rodiče to určitě s povděkem kvitovali," uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Na území tzv. velkého Liberce (bez Vratislavic) letos školy vypsaly 1086 volných míst, spádových dětí do nich bylo přijato 756, zbytek míst ve školách obsadily děti z jiných spádů. Počet odkladů se oproti loňsku nezměnil, zůstal zhruba na 200 dětech. "Při bližším detailu samozřejmě vnímám některé lokální problémy, které asi nikdy nebudeme umět předpokládat a operativně vyřešit - třeba takřka po strop naplněné budoucí 1. třídy ve třech ZŠ, nebo naopak čtyři jiné školy, které první třídy naplní jen na zhruba 20 dětí, což je na hranici ekonomické udržitelnosti. V tom se projevila nejen preference rodičů, ale někdy i přespřílišná snaha některých ředitelů nabírat nadmíru nespádové děti, a odčerpávat je tak trochu nekolegiálně z jiných spádů," vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Liberecké základní školy čekají v příštích měsících další výzvy. Rezort školství a sociálních věcí letos přistoupil k tříletému vyhodnocení naplňování strategie zvyšování kvality vzdělávání, která je nastavena od září 2016. "Vyhodnocujeme objektivní posun v každém z osmi předepsaných cílů vzdělávání mezi zářím 2016 a červnem 2019. Změny chystáme i na poli školských rad, které sdružují zástupce rodičů, pedagogů a zřizovatele, chceme spustit i nové kontinuální vzdělávání ředitelů v rámci něčeho, čemu pracovně říkáme ředitelská akademie. A konečně připravujeme i navazující projekt na dva současné z OPVVV, které se věnují společnému vzdělávání v mateřských a základních školách a končí letos na podzim, resp. příští rok v červnu," vypočítal náměstek primátora Ivan Langr.