Začala přestavba školky na azylový dům

07.09.2018

Nově budovaný azylový dům ve Věkově ulici pokryje sociální služby, které v Liberci, potažmo v Libereckém kraji dlouhodobě zcela chybí. Zařízení od dubna 2019 nabídne 10 lůžek pro ženy a 3 bytové jednotky pro rodiny s dětmi. Ve všech případech půjde o klienty v akutní bytové nouzi, tedy s hrozbou ztráty střechy nad hlavou. Azylový dům bude provozovat obecně prospěšná společnost Návrat, která již má přes 20 let zkušenost se stejným zařízením pro muže v centru města.

"Velké stotisícové město musí umět nabídnout aspoň krátkodobě střechu nad hlavou těm, kteří se ocitnou na ulici. Až dosud jsme byli schopni pokrýt jen cílovou skupinu muži. Nový azylový dům dá tuto šanci i ženám, jejichž nejbližším útočištěm je zatím Jablonec, a také rodinám s dětmi. Pro ně podobné zařízení zatím neexistuje v celém Libereckém kraji, takže v případě nutnosti se musely takto zasažené rodiny rozdělovat do více azylů, což je v 21. století nepřijatelné. Celková kapacita domu bude 32 lůžek, z toho 10 pro ženy a zbytek ve třech domácnostech pro rodiny s dětmi," vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Azylový dům vyroste v bývalé mateřské škole ve Věkově ulici. Dvoupatrová vila byla postavena v roce 1912, od roku 2012 byla zcela prázdná a městu se na ni ani nepodařilo najít kupce. V roce 2016 proto rezort školství a sociálních věcí navrhnul její využití pro sociální služby. "To místo je přímo ideální, protože se nachází v tradiční komunitní čtvrti s poměrně silnou duchovní spiritualitou. Takže nepochybuji o tom, že klienti zde budou vlídně přijati a hladce začleněni mezi ostatní," uvedl náměstek Ivan Langr. Stavba přijde na 15 miliónů korun a je z 85 % financována z fondů EU.

Příští provozovatel azylového domu - Návrat o.p.s. - je zase zárukou kvalitního poskytování služeb, což od roku 1995 prokazuje v centru Liberce při řízení Azylového domu pro muže Speramus. "Troufám si tvrdit, že klienty domu ve Věkově na ulici nerozeznáte od jiných občanů. Budou to zkrátka normální lidé, kteří se jen dostali do nepříznivé životní situace a úkolem veřejné správy a sociálních služeb je jim pomoci ji překonat. Služba bude zároveň sloužit jako nástroj bytové politiky města jako 1. stupeň prostupného bydlení, kde klienty vedeme k budování a upevňování důležitých kompetencí, tedy např. jak si zajistit a následně neztratit bydlení," doplnil náměstek Ivan Langr.