Výsledky Mapy školy 2022

13.06.2023

Už podruhé nechal rezort kultury a školství zpracovat tzv. mapy základních škol. Statistické šetření, které se uskutečnilo po třech letech v loňském roce, zřizovateli škol (tj. městu) přineslo nejen srovnání všech 20 zápisových základních škol v mnoha důležitých parametrech, ale také zprávu jednotlivým školám, v čem je nutné se zlepšit.

Mapy jsou unikátním šetřením, které komplexně zjišťuje vnitřní stav škol pohledem všech relevantních aktérů, tedy žáků, rodičů, pedagogů i provozních zaměstnanců. Dotazníky se zaměřují na tyto základní oblasti: výuka a hodnocení, spolupráce, bezpečí, materiální zázemí, spokojenost se školou a vztahy. Lze z nich tedy zjistit např. stav školního klimatu, výskyt rizikových jevů v čele s možným verbálním, fyzickým i internetovým obtěžování žáků jinými žáky, oblíbenost/neoblíbenost předmětů, kvalitu školní kuchyně či vztahy s pedagogy i práci vedení škol.

Školám tyto dotazníky v detailu poskytují zpětnou vazbu o sobě samotných, sledují jejich – moderně řečeno – silné a slabé stránky, a to už v tříletém srovnání jednotlivých parametrů, tedy i možných trendů, na které se mají zaměřit. Nutno ale také říci, že jde vždy o subjektivní pohled jednotlivých respondentů (s různou mírou návratnosti dotazníků i shody). A ovšem je třeba brát i veškerý ohled na dopad zcela mimořádných covidových let, které v našich školách objektivně a nezaslouženě zanechaly nepochybně své stopy. Zejména pokud jde o vztahovost žák – žák, žák – pedagog atd.

Společně se svým týmem jsme probírali analytické podklady s každým ředitelem ZŠ a debatovali o tom, jak se k některým záležitostem nejvhodněji postavit. Školy například mohou v rámci rizikových jevů, které osobně sleduji nejpečlivěji, angažovat třeba externí experty na preventivní programy apod. V mapách škol budeme samozřejmě pokračovat ve tříletém cyklu i nadále, nebližší šetření se tedy uskuteční v roce 2025.