Svlékli jsme znovu školy do naha

06.11.2019

Liberecké mateřské a základní školy už počtvrté předkládají veřejnosti detailní informace ze své každodenní činnosti i zajímavá statistická data. Tzv. katalog činností pravidelně vydává rezort školství a sociálních věcí, aby jím zájemcům ukázal, jak pestrý život liberecké školy vedou. Získaná data nejsou nijak dodatečně upravována.

"Naše zkušenost říká, že rodiče mají o školách obvykle jen neúplné informace, v některých případech dokonce zkreslené. To byl přesně důvod, proč jsme v roce 2016 katalog poprvé vydali. A samozřejmě s tím jde ruku v ruce i princip otevřenosti, tedy snaha zpřístupnit data, která do té doby zůstávala zbytečně skryta. Čím víc o školách víme, tím lepší předpoklad svého rozvoje mají, protože roste i počet informovaných aktérů, kteří s tím mohou aktivně pomáhat," vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Katalog činností tak přináší například kompletní data o personálních, technických i organizačních kapacitách škol, o způsobech výuky ve vztahu k moderním trendům, rozvoji jazykového i technického vzdělávání, participaci žáků na chodu školy, mimoškolních i komunitních aktivitách a také o výsledcích vzdělávání a výchovných opatřeních. Řada ukazatelů přitom souvisí i se střednědobými cíli zvyšování kvality vzdělávání v Liberci; čtenáři tak mohou sledovat pokrok, jaký školy v předchozích třech letech udělaly.

"Ve vazbě na aktuální události v jedné z našich mateřských škol a následnou diskuzi v zastupitelstvu chci také zmínit, že tyto přehledy přinášejí v rámci přesné evidence i počty příchodů a odchodů učitelů a nepedagogických zaměstnanců, a to čtyři roky dozadu. Takže si o tom každý může jednoduše a rychle udělat obrázek. Ale troufnu si říci, že bez náležitého kontextu jsou to jen čísla. Stejně tak přinášíme i počty a typy rizikového chování v našich školách, abychom naplnili jeden z cílů projektu Princezna Julie, což je detabuizace těchto jevů a otevřená veřejná diskuze o nich," řekl náměstek Ivan Langr. Oba katalogy činností jsou ke stažení k dispozici na webových stránkách města, a to ve všech edicích, tedy až do roku 2016. Zájemci tak mohou studovat i meziroční změny a trendy. 

Katalog činností ZŠ

Katalog činností MŠ