Šmejdi se Liberci už prakticky vyhýbají

24.08.2017

Společný projekt města a několika dalších organizací Liberec proti šmejdům vykazuje skvělé výsledky. Za první polovinu roku 2017 se totiž ve městě neuskutečnila ani jedna z klasických předváděcích akcí, které musejí být hlášeny ČOI, ubylo i pokusů o konání akcí nelegálních. Nulová tolerance šmejdů přitom letos bude pokračovat dalšími aktivitami - výstražnou samolepkou na vchodové dveře domů a protišmejdími spoty.

"Ukazuje se jasně, že projekt Liberec proti šmejdům má smysl i jednoznačné výsledky. Za bezmála tři roky se podařilo o Liberci vytvořit pověst tvrdého města, absolutně netolerantního vůči šmejdům. Musíme v této strategii dále vytrvat, setrvalou kombinací prevence, osvěty a represe držet se šmejdy krok, a ochránit tak co nejvíce našich občanů, především pak seniorů," uvedl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Na projektu od začátku roku 2015 společně participují město Liberec a jeho městská policie, Česká obchodní inspekce (ČOI), Komunitní středisko Kontakt a další organizace, které pracují se seniory jako s cílovou skupinou.

Přestože už v předchozích dvou letech docházelo k významnému snižování počtu hlášených předváděcích akcí na území Liberce, první polovina roku 2017 byla skutečně průlomová. "Poprvé po mnoha letech v období prvního pololetí 2017 v Liberci a okolí nebyla České obchodní inspekci nahlášena žádná "klasická" předváděcí akce, ale zároveň také, což je mnohem důležitější, ubylo pokusů o konání akcí, které nebyly ČOI nahlášeny. Dlouhodobá intenzivní práce se vyplatila, máme signály, že se organizátoři předváděcích akcí Liberci vyhýbají. Z toho máme velkou radost," řekla Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI. V průběhu prvních měsíců se přitom dařilo spolupracovat i s firmami, které v minulosti pronajímaly pořadatelům předváděcích akcí své prostory. Takže ČOI a městská policie se jejich prostřednictvím dostává na stopu i nehlášeným, tedy nelegálním počinům. "Jako příklad mohu uvést pokus o uspořádání předváděcí akce v březnu letošního roku společností, která v Liberci doposud neprojevila aktivitu. Na předváděcí akci byli vybraní spotřebitelé zváni telefonicky, následně jim byla poslána pozvánka a jako lákadlo posloužilo nabídnuté občerstvení a slib získání dárků. I přes veškeré varování se na uvedenou akci nechalo zlákat více než 15 seniorů. Společnost v rozporu se zákonem České obchodní inspekci akci nenahlásila. Díky aktivitě občanů, městské policie a dalších spolupracovníků, od kterých ČOI získala konkrétní informace, se podařilo monitorovat i tuto společnost přímo na předváděcí akci, a tím jí zabránit případnému použití nekalých obchodních praktik. Opakovaně se tato společnost proniknout do Liberce již nepokusila," líčila Renata Linhartová.

Také Městská policie Liberec (MPL) hodnotí aktuální situaci s předváděcími akcemi jako výrazně klidnější. "Od doby, kdy o nich víme dopředu, dohlíží strážníci na jejich průběh. V takových případech se prodejci nedopouštějí žádných incidentů, atmosféra není nátlaková a senioři nás nemusí žádat o pomoc na tísňové lince. Současně zaznamenáváme úbytek akcí. V roce 2016 jsme dohlíželi na jejich průběh nebo asistovali ČOI šestkrát, v letošním roce to bylo nutné pouze jednou u nehlášené prodejní akce," konstatovala mluvčí MPL Daniela Bušková.

I v letošním roce přitom projekt počítá s dalšími novými aktivitami v oblasti prevence. K loni spuštěným webovým stránkám a letáku, který se již podruhé objevil jako příloha ve zpravodaji liberecké radnice a je volně distribuován např. v ordinacích lékařů, letos přibyla výstražná samolepka, určená především na vchodové dveře bytových domů. "Samolepka, jejímž úkolem je varovat před nepovoleným podomním prodejem, doplňuje svým designem loňský leták a od srpna je k dispozici jak na recepci historické i nové radnice, tak v městském informačním centru. Distribuujeme ji i prostřednictvím našich organizací. Na podzim bychom ještě rádi natočili několik protišmejdích spotů v hlavní roli s našimi seniory a také herci Divadla F. X. Šaldy," dodal Ivan Langr.

www.liberecprotismejdum.cz