Školy dostanou do rozpočtů navíc o 6,4 miliónu

27.12.2017

Mateřské a základní školy získají v roce 2018 z rozpočtu města o 6,4 miliónu navíc oproti roku 2017.

Rezortu školství a sociálních věcí se tak podařilo naplnit cíl ze srpna 2016, když předem stanovil růst provozních výdajů škol v následujících dvou rozpočtových letech alespoň o 20 procent.

"Už na rok 2017 se nám podařilo provozy škol navýšit o 12 procent, na příští rok je to pak ještě o něco málo navíc. Celkem tak do mateřských škol pošleme 8,6 miliónu (+1,7 miliónu), do základních škol 35 miliónů (+3,9 miliónu). Zároveň ještě školám vynahradíme ztrátu z městských dotačních fondů, z nichž už nově nemohou čerpat, takže mezi ně na pokrytí nejrůznějších aktivit rozdělíme 800 tisíc," vysvětlil náměstek primátora pro školství a sociální věci Ivan Langr.

Rezort stanovil svůj rozpočtový záměr na budoucí dva roky v rámci dokumentu Střednědobé cíle kvality vzdělávání v základních školách s tím, že minimálně do ZŠ pošle v letech 2017 a 2018 dohromady o 5,54 miliónu navíc. Souhrnné navýšení pro základní školy ale nakonec činí 7,28 miliónu. Cílem je nejen pokrýt zvýšené nároky plynoucí z většího počtu školáků, ale také postupně snižovat míru vnitřního zadlužení z předchozích let.

"Pokud chceme zvyšovat kvalitu vzdělávání, musíme k tomu vytvářet i rozpočtově přívětivé prostředí v oblasti pomůcek, moderního vybavení nebo menších oprav, které si školy hradí samy, a to nad rámec energií či investic, jež z rozpočtu města zajišťujeme zvlášť. Kvalita stojí peníze a město takto signalizuje, že o ni má prvotní zájem," uvedl náměstek Ivan Langr.

Podle něj se rezort bude v následujících měsících snažit získat pro školy ještě 2 milióny korun, a to jako příspěvek na platy učitelů, které jsou jinak hrazeny ze státního rozpočtu, ale jímž město jako zřizovatel škol dává najevo, nakolik je pro něj důležitá i podpora pedagogů v oblasti odměňování. "V roce 2017 jsme takto do škol poslali jeden milión, na rok 2018 bych rád získal dva. Ředitelé škol mají v jejich rozdělení volnou ruku, nicméně jimi primárně odměňují ty učitele, kteří se nejvíce zaslouží při naplňování městem stanovených střednědobých cílů," vysvětlil náměstek Ivan Langr.