Školní rok 2023/24 - dobrovolné domácí úkoly!

03.09.2023

Vyhlašuji školní rok 2023/24 rokem dobrovolných domácích úkolů! Na pár libereckých základních školách je ostatně už praktikujeme, ale rád bych, aby tento trend postupně obsáhnul celé město. Dobrovolné domácí úkoly totiž dětem umožňují lépe nakládat s volným časem a zejména podporují jejich osobní rozvoj při aktivitách, které dělají s radostí, protože je bytostně baví. A co baví, to i vzdělává. A naopak – co nudí a je děláno s nechutí, zanechá jen pramálo pozitivních stop.

Pokud si berou dospělí lidé svou práci domů, je to jejich vlastní rozhodnutí. I za cenu, že jde na úkor volného času, rodiny, koníčků, regenerace. Děti ale žádný prostor pro podobnou volbu nemají, tradiční škola jim povinnosti (a často neúměrné) striktně ukládá i na doma a ještě je za to hodnotí (známkou či dokonce nesmyslně kázeňským opatřením/trestem). Připravuje je o čas, který mohou věnovat svému rozvoji při neméně důležitých mimoškolních aktivitách. A o tom, že úkoly mnohdy nesmlouvavě zaměstnávají i rodiče, ani nemá smysl mluvit. Tady je něco už celá desetiletí špatně.

Zapomeňme i na debaty, jakéže je postavení domácích úkolů v české legislativě, je-li vůbec jaké, zapomeňme i na obvykle nicneříkající výkladová sdělení MŠMT a ČŠI. Dobrovolné domácí úkoly si stejně nelze na učitelích vynutit, musejí k nim – v týmu celé školy a také společně s rodiči a dětmi – sami dospět. Pochopit, že pro celkové vzdělávání jsou prospěšnější než současný mechanismus úkolů povinných. Ovšem pozor, netvrdím, že děti nemají ve škole a pro školu plnit žádné povinnosti (už pro samotné poznání, že život sám je vedle práv elementárně postaven i na povinnostech a zodpovědnosti), ale měly by mít prostor spoluurčovat, co právě tou jejich povinností může být dle svých zájmů a schopností. Získat i k povinnosti pozitivní vztah.

Tak tedy, zapracujme ve školním roce 2023 – 2024 na tom, aby se žákovská domácí práce stala více dobrovolnou, spontánní! Kampaň za dobrovolné domácí úkoly považuji za součást debaty nad souborem nových principů vzdělávání v základních školách Š.P.U.N.T., které jsem zveřejnil už letos zjara. Volně ke stažení jsou na mých profilech https://www.ivanlangr.cz/ke-stazeni/ nebo https://www.liberec.cz/langr/. A učitelům a žákům přeji do nových 10 měsíců vše dobré.