Rozpočtové priority rezortu na rok 2018

21.10.2017

S jakými prioritami vstupuji se svým rezortem školství, sociálních věcí a kultury do vyjednávání o rozpočtu města na rok 2018? Vzhledem k očekávanému zvýšení příjmů města z rozpočtového určení daní (RUD), z výnosů navázaných na hospodářskou konjunkturu státu i výnosů z loterií bych rád nárokoval podstatně vyšší výdaje především do školství a sociální oblasti. A také příspěvkovým organizacím města.

Největší položkou je zcela určitě pokrytí zákonného růstu platů ve velkých příspěvkových organizacích (divadla, zahrady aj.), nařízené letos vládou (principiálně zcela správně, ale nesystémově jako předvolební vějička), což pro rozpočet znamená výdaj zhruba 45 miliónů korun. Jen velmi nerad bych tím ale rezignoval na další navýšení provozních výdajů těchto organizací - přestože jsme provozní prostředky v předchozích letech navyšovali, stále jsme nedohnali manko v podobě vnitřního zadlužení za předchozích nejméně 10 let. Chceme-li zachovat organizace (opravy i další rozvoj) a jejich služby v relativně dobré kondici, musíme provoz navyšovat i dál. Je třeba navíc už dopředu myslet i na rekonstrukci zázemí v Šaldově divadle (která může spolknout i čtvrt miliardy) - letos budova prochází stavebně-technickým průzkumem, příští rok by měla navázat projektová dokumentace. Budu tedy navrhovat přidělení prvních 10 miliónů do investičního fondu divadla, kde takto můžeme postupně spořit alespoň část financí na budoucí rekonstrukci. Pokud touto cestou nepůjdeme, pochybuji, že divadlo zvládneme do plánovaných 10 let zrenovovat.

Stejně jako na rok 2017 budu navrhovat navýšení provozu našich základních škol, a to alespoň o 10 % jako letos. Také školy jsou dlouhodobě podfinancovány a musejí se navíc poprat s daleko vyšším počtem žáků než v minulosti. Zvýšené náklady na školství naštěstí z větší míry pokryje nárůst příjmů z téže kapitoly v rámci RUD, tedy od státu. V letošním roce jsme poprvé poslali finanční bonus učitelům v podobě rovného miliónu (jejichž platy jsou jinak financovány státem); rád bych jej pro rok 2018 zdvojnásobil. Je to významný signál města navenek, že vzdělávání i kvalitní učitelé jsou pro něj priorita.

Sociální sféru, tedy především sociální služby zajišťované neziskovým sektorem (pobytové služby, terénní programy, sociální péče, prevence i poradenství), považuji za další zaostávající oblast. Navrhuji tedy zvýšení výdajů nejméně o 3 milióny korun na celkových 13 miliónů, vždy po jednom miliónu do fondu komunitního plánu, nákupu služeb (zejména raná péče, protidrogové služby, potravinová banka, ČČK aj.) a na tzv. krizové situace. Chci tím mj. vyvážit fungování neregulovaného hazardu ve městě, který má nepochybně dopad na léčbu závislostí.

Z oblasti kultury bych rád zvýraznil zejména tři věci - další půlmiliónové navýšení příspěvku na městské pobočky Krajské vědecké knihovně, které město dlouhodobě finančně podceňovalo (celkem na 2,9 miliónu), a investici ve výši zhruba 1,5 miliónu korun do restaurování barokního morového sloupu z dílny M. B. Brauna z počátku 18. století, který je nejvzácnější figurální památkou na území města. Papírově máme vše připraveno, stačí vyhlásit veřejnou soutěž. Třetím v pořadí je pak navýšení prostředků do dotačního fondu pro kulturu a cestovní ruch o 400 tisíc korun na 2,1 miliónu, z nějž město pomáhá financovat menší kulturní projekty vč. alternativní kultury.

V návaznosti na realizaci akustického zrcadla, které na DDM Větrník slouží od září jako připomínka na manžele Jiřinu a Milana Uherkovi, zakladatele Severáčku, chceme podobné akustické prvkyumístit i do parku v Přemyslově ulici, který by měl od jara 2018 nést rovněž jméno obou manželů. Stejně tak budou pokračovat i velké veřejné akce typu Libereckého jarmarku, Veletrhu dětské knihy, Majálesu, ale nově třeba i mládežnického festivalu Duhová bouře nebo připomínka 50. výročí okupace v srpnu 1968.