Prostupné bydlení: za rok umístěno 12 klientů

07.02.2017

Přesně tucet klientů zařadilo město Liberec v prvním roce trvání do projektu prostupné bydlení. Ten má lidem, kteří dosud přebývají na ubytovnách či v azylových zařízeních, postupně dopomoci k nájemnímu bydlení a také k získání kompetencí pro jeho udržení. Prostupné bydlení město schválilo v létě 2015, v praxi ale funguje od ledna 2016.

"V průběhu jednoho roku se podařilo do prostupného bydlení zařadit 12 klientů, z toho 7 dostalo vlastní byty, což jsme na dobu pilotování projektu vyhodnotili jako odpovídající počet. Zbývající lidé jsou součástí tzv. 1. stupně, kdy teprve získávají potřebné kompetence, aby mohli být dříve či později do bytů umístěni. Zatím přebývají v noclehárně, v azylovém domě, v domech pro matky s dětmi či jiných pobytových službách," vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Prostupné bydlení je založeno na třístupňovém systému (tzv. krizové, tréninkové a sociální bydlení), v němž se klient se sílícími kompetencemi (finanční gramotnost, aktivní splácení dluhů, perspektiva zaměstnání aj.) může propracovat z ubytovny či azylového domu (1. stupeň) až k nájemnímu bytu (2. a 3. stupeň, liší se podmínkami nájemní smlouvy). Důležitou součástí je terénní sociální služba, která klienta ve všech fázích doprovází a pomáhá mu v utužování správných dovedností. "V prvních dvou stupních je sociální služba velmi intenzivní, ve třetím stupni už prakticky není potřeba, protože nájemník začíná být naprosto soběstačný. V tomto stupni máme čerstvě první klientku, z druhého stupně do něj prostoupila právě za jeden kalendářní rok. Pokud klient podmínky neplní, je možné jej také přeřadit směrem dolů - stalo se nám to v jednom případě, kdy klient sestoupil z 2. do 1. stupně," uvedl Ivan Langr.

Město Liberec kapacity prostupného bydlení podpoří v dalších letech otevřením azylového domu pro matky a rodiny s dětmi (bývalá MŠ ve Věkově ulici), v rámci IPRÚ zrekonstruuje také několik bytových domů, v nichž vzniknou byty pro sociální bydlení. "Vedle prostupného bydlení přidělujeme nájemní byty i v běžném režimu, dosáhnout na ně ale mohou jen lidé, kteří nemají šanci se uplatnit na komerčním trhu s bydlením a splnit jeho požadavky, jako jsou kauce či přemrštěné nájmy - matky samoživitelky, rodiny s postiženým dítětem, senioři či nízkopříjmoví klienti. Veřejný sektor je tu od toho, aby takovým lidem pomohl," dodal Ivan Langr. Město Liberec nyní disponuje asi 1200 byty (z původních 18 tisíc), nájmy v nich se stabilně pohybují v rozpětí zhruba 24 až 79 Kč/ m2.

Související dokument - Rámec pro realizaci obecního plánu sociálního bydlení na území statutárního města Liberec (dostupný zde)