Připravujeme projekt Housing first

10.06.2017

Efektivnější způsob, jak pomoci lidem bez střechy nad hlavou a v tíživé životní situaci, chce zavést město Liberec. Hodlá proto spustit projekt Housing first (Bydlení především), který vychází z předpokladu, že pokud se má člověk opětovně postavit na vlastní nohy, musí mít nejdřív kde bydlet. Město Liberec pro účely prvního roku projektu postupně vyčlení maximálně 20 nájemních bytových jednotek a zaměří se přitom na nejzranitelnější osoby - zdravotně postižené na ubytovnách, lidi propadající sítí sociálních služeb, ohrožené ženy či rodiny s dětmi nízkého věku apod.

Cílem projektu je tedy zprostředkovat této cílové skupině nezásluhovým způsobem co nejdříve vlastní bydlení jako základní lidskou potřebu a východisko pro důstojnou existenci. Díky stabilizaci bydlení, jež skýtá klientům pocit bezpečí a předvídatelnosti, pak rodiny i jednotlivci mohou stavět svou další budoucnost. Souběžně je jim poskytována intenzivní sociální práce prostřednictvím služeb neziskového sektoru i města, aby byli schopni bydlení financovat a neocitli se záhy v ohrožení jeho ztrátou.

"Tento projekt bude vhodně doplňovat dva současné způsoby přidělování bytů - sociální bydlení, které standardně přiděluje byty vybraným sociálním skupinám, a prostupné bydlení, v němž poskytujeme bydlení jednotlivcům takzvaně za zásluhy, tedy pokud si za přispění sociálních služeb dobře osvojují kompetence k jeho udržení a financování. Housing first se primárně odvíjí od principu potřeby, tedy neposuzuje, zda lidé bydlení zvládnou, ale zda je pro ně nezbytné," vysvětluje náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Zkušenosti z měst, kde Housing first už funguje, ukazují, že se tento přístup vyplácí. Bezdomovectví takto řeší již čtvrtstoletí v USA a v posledních letech v řadě evropských metropolí, například v Londýně, Amsterodamu, Lisabonu, Vídni a od loňského roku také v Brně, kde nabídli náhodně vylosovaným 50 rodinám z komerčních ubytoven a azylových domů možnost bydlet v obecních bytech. Za necelý rok se tady projekt setkal s velmi dobrým přijetím. V několika rodinách se výrazně zvýšil zájem dětí i rodičů o školní povinnosti a několik nájemníků si už našlo zaměstnání, selhává asi jen 5 rodin (dluh nižší než dva nájmy).

"Financování nájmů přitom bude vyřešeno prostřednictvím přímých plateb z dávek na bydlení - státní sociální podpora či hmotná nouze - úřadem práce. Klienti získají smlouvy na jeden rok, po vyhodnocení se jim opět mohou prodloužit. Musejí souhlasit i s návštěvou sociálního pracovníka alespoň jednou týdně. Projekt budeme už v létě stážovat přímo v Brně, získáme - spolu s dalšími třemi městy - navíc odbornou podporu Platformy pro sociální bydlení, která pro Liberec vyčlení na půl úvazku jednoho svého specialistu," dodává náměstek Ivan Langr.

Od srpna 2015, kdy Liberec zcela změnil přístup v přidělování bytů (pouze vybraným cílovým skupinám, které nemají možnost se uplatnit na komerčním trhu s byty), se přitom podařilo zabydlet 247 nových klientů, dalším 117, kteří splňovali požadavky systému, byla prodloužena nájemní smlouva. V prostupném bydlení pak Liberec umístil 14 klientů. "Skutečný počet lidí - rodiny s nezletilými dětmi, lidé s nízkými příjmy, s hendikepy, senioři, lidé ohrožení ztrátou bydlení, kteří nově bydlí, je samozřejmě daleko vyšší, než je počet uzavřených smluv. Město díky tomu začíná konečně naplňovat roli sociálně vnímavé komunity k těm občanům, kteří mají v mnoha směrech zhoršené podmínky k životu. A od toho tu veřejná správa je," uzavírá náměstek Ivan Langr.