POZOR, hledáme šikovné seniory ke školám!

14.02.2019

Už čtyři roky v Liberci funguje skvělý projekt, jímž našim dětem zajišťujeme bezpečnější příchod do základních škol. Za pomoci vyškolených aktivních seniorů totiž den co den hlídáme přechody pro chodce v samé blízkosti škol, abychom zde regulovali a zpomalili často velmi intenzivní ranní automobilový provoz. A k současným osmi seniorům (u 8 základních škol) teď nově hledáme další zájemce!

Ve světě jde o docela běžnou veřejnou službu, senioři jsou nazýváni lollipop man/ lady podle velkých dopravních značek, které třímají v rukou a které připomínají právě lízátko. Jsem moc rád, že se nám podařilo tuto nenápadnou, ale velmi ceněnou pomoc implementovat před lety i do Liberce, byť skeptiků bylo na začátku víc než dost. První senior byl vyškolen v červnu 2015, na konci téhož roku jich fungovalo již sedm. Postupně skupina narostla až na 13, zejména ze zdravotních důvodů ale nyní klesla na osm u těchto základních škol: Dobiášova, Ještědská, U Školy, Česká, Vratislavice, U Soudu, Oblačná a Lesní. A to nestačí.

Pomoc seniorů je přitom obrovská nejen z hlediska primárních dopadů, tedy samotného dohledu nad příchodem školáků. Souběžně totiž šetříme kapacity uniformovaných strážníků, resp. jsme v kombinaci se seniory schopni pokrýt daleko větší území (u našich 20 škol je obvykle více přechodů pro chodce než jeden), senioři navíc ukazují vlídnou tvář veřejnosti (reakce jsou za ta léta výhradně pozitivní), navazují s dětmi cenné neformální vztahy, a tím v nich snadno překonávají bohužel často přítomné klišé o své nepotřebnosti.

Milí senioři, pokud máte zájem nám v této oblasti pomoci, hlaste se prosím buď Daniele Buškové z Městské policie Liberec (buskova.daniela@mp.liberec.cz, 488 578 152), nebo Michaele Menšíkové z odboru školství a sociálních věcí (michaela.mensikova@magistrat.liberec.cz, 485 243 384). Každý zájemce bude nejprve proškolen, následně v terénu nasazen v dvoučlenné hlídce se strážníkem. Teprve po nabytí praxe už bude dohled vykonávat samostatně. Služba je přitom placená. Závěrem bych rád poděkoval všem seniorům, kteří od roku 2015 službu vykonávali, nebo dosud vykonávají.