Pilotní projekt pro nadané žáky - ZŠ Broumovská

18.01.2018

Pilotní projekt pro mimořádně nadané a nadané děti by měl prostřednictvím ZŠ Broumovská přinést příklad dobré praxe, jak takové žáky včas vyhledávat a rozvíjet dál jejich nadání. Škola už nyní zajišťuje provoz klubu logické matematiky a kroužku deskových her, které jsou velmi vhodnými platformami pro vznik budoucího Klubu nadaných dětí při MENSE ČR. Zároveň chce začít testovat žáky na IQ.

"Současný trend inkluze je pomáhat dětem se zdravotními a sociálními hendikepy, ale hodně se zapomíná na opačný pól, tedy děti s nadáním, které by měly být automatickou součástí společného vzdělávání. Stává se i to, že děti s nadprůměrným intelektem jsou vytěsňovány na okraj, protože se projevují i různými poruchami chování či pozornosti, které ale bez diagnostického kontextu zůstávají často nepochopeny. Chceme proto se ZŠ Broumovská realizovat pilotní projekt, kterým bychom vyzkoušeli i spolupráci s MENSOU ČR, která v Česku patří mezi vůdčí organizace v rozpoznávání nadání u žáků a jeho dalším rozvoji," vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

Podle něj v současnosti liberecké ZŠ evidují 11 mimořádně nadaných či nadaných žáků, jen 5 z nich ale bylo v tomto směru kladně diagnostikováno pedagogicko-psychologickou poradnou. "Je téměř jisté, že takových dětí je v našich školách mnohem více, ale zatím je zkrátka neumíme včas objevit a pracovat s nimi. A to se musíme naučit a změnit," uvedl náměstek Ivan Langr. Kromě Klubu nadaných dětí bude součástí pilotního projektu i pravidelné testování IQ vybraných žáků či sdílení praxe se školami, které jsou již do spolupráce s MENSOU ČR zapojeny. V Libereckém kraji ale jde zatím jen o dvě - jednu v České Lípě a jednu v Jablonci. Klub nadaných dětí pak pracuje jen v České Lípě.