Opět po roce přispějeme učitelům na odměny

24.09.2018

Opět po roce se podařilo rezortu školství a sociálních věcí získat do svého rozpočtu příspěvek na jednorázové odměny pedagogů základních škol. Po loňském miliónu to tentokrát bude dvojnásobek. Rezort již připravil návrh rozdělení sumy na jednotlivé školy, peníze by měly dostat v říjnu. Už v příštím roce rezort plánuje odměny i pro učitelky mateřských škol.

"V Česku je to docela častá praxe, že obce a města posilují platové podmínky učitelů ve svých školách, které jinak ze svého - a z mého pohledu stále nedostatečně a nedůstojně - financuje stát. V Liberci jsme sice s příspěvky na odměny začali teprve v loňském roce, ale přesto jsme tím vydali jasný signál, že na vzdělávání dětí a na rozvoji našich škol nám opravdu záleží. Vzdělávání zkrátka stojí na počátku všeho," vysvětlil náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr

V současné době je průměrný hrubý učitelský plat na libereckých základních školách bez nenárokových složek Kč 30.850,- (vč. započítaných vyšších platů ředitelů a nižších asistentů pedagoga). Je ale třeba vnímat, že průměr - jako hodnotu ve školství značně zkreslenou počty odsloužených let - bere jen asi třetina učitelů, zbytek naopak pobírá plat podprůměrný.

"Přestože peníze na jednotlivé školy půjdou úměrně počtu jejich pedagogických pracovníků, ředitelům vzniká docela dobrý prostor, jak je přerozdělovat podle kvalit a zásluh. Už loni jsem ředitele ZŠ sice uvědomil, že je zcela na nich, jaký přístup v dělení peněz zvolí, ale že jako prioritní bych viděl odměňování za aktivitu konkrétních pedagogů na plnění Střednědobých cílů kvality vzdělávání v ZŠ, jak je rezort školství a sociálních věcí stanovil s platností od 1. 9. 2016. V mnoha školách se tak také stalo," uvedl náměstek Ivan Langr.

Vzdělávání v Liberci samozřejmě podstatně tvoří i 31 mateřských škol. V jejich případě návrh na podobný příspěvek na odměny učitelek rezort školství plánuje už od roku 2019. Souběžně se chystá vytvořit koncepci pro rozvoj kvality předškolní vzdělávání, tedy podobný dokument, jakým se již řídí i školy základní.