Posílíme terénní práci mezi bezdomovci

14.06.2017

Počínaje letošním červencem začne být rezort školství a sociálních věcí mnohem více aktivní v sociální práci mezi libereckými bezdomovci. Žádá si to stále rostoucí populace lidí bez přístřeší na území města (aktuálně se odhaduje až kolem 300 klientů), jimž se nedostává tzv. terénních programů, a zůstávají tedy naprosto bezprizorní.

Rezort proto o půl úvazku navýší činnost jednoho ze svých terénních pracovníků, kteří pravidelně docházejí do sociálně vyloučených lokalit, a vyčlení jej také na aktivity přímo v oblastech, jež obývají lidé bez domova. Cílem je převzít část činností, které dosud dobrovolně vykonávala městská policie (mapování bezdomovců, nápomoc se získáváním dokladů apod.), a souběžně s pomocí strážníků a úřadu práce podchytit bezdomovce pro další práci se sociálními službami, zvyšovat jejich motivaci například při úklidu obývaných míst (viz příklad pavlovické cyklostezky), jejich postupné začleňování třeba do systému prostupného zaměstnávání (veřejná služba) a prostupného bydlení (prostřednictvím poskytovatelů sociálních služeb), jakož i zprostředkování potravinových balíčků z Potravinové banky atd.

Počty lidí bez domova na území města rok od roku stoupají. Zatímco ještě před pěti lety se počítaly maximálně na jednotky desítek, v roce 2015 jich analýza terénu odhadovala již na 170. V současnosti pak strážníci mapují kolem 300 bezdomovců. Příčinou je nepochybně větší anonymita krajského města (lidé se sem proto houfněji stahují) a také více příležitostí k obživě či přenocování. Mezi bezdomovci se přitom nachází řada lidí i se zdravotním hendikepem, s duševním onemocněním i se závislostmi, z hlediska věkové struktury jich zhruba čtvrtina patří mezi seniory. Někteří z nich mají pravidelné příjmy ze státní sociální podpory či hmotné nouze, jiní jsou pracovně aktivní třeba sezónně (brigády apod.). Jsou ale i tací, kteří nemají příjmy vůbec žádné třeba i proto, že už nemají k dispozici žádné osobní doklady (ztráty, krádeže, účelový prodej).