Nominujte kandidáta na Medaili města Liberec

08.07.2020

Nominace na druhé nejvyšší ocenění statutárního města Liberec shromažďuje od prázdnin rezort kultury a cestovního ruchu. Svého favorita ve všech oborech lidské činnosti může nominovat každý zletilý občan města a doručit jej vč. zdůvodnění a životopisu kandidáta na mailovou adresu vackova.marie@magistrat.liberec.cz až do konce září letošního roku.

Medaile města Liberec, jíž jako ocenění odvíjíme od znění Statutu města Liberec z roku 1996, se uděluje jako čestné uznání za občanské zásluhy o město Liberec v jakémkoli oboru lidské činnosti (např. kultura, demokracie, lidská práva, vzdělávání, společenské či přírodní vědy, rozvoj města aj.). Medaili města Liberce lze také udělit za celoživotní zásluhy. Ocenění nelze odejmout. Medaile tedy a priori předpokládá skutečně vynikající kandidáty, všeobecně známé, kteří zanechali/ zanechávají významnou stopu v historii města.

Nominace veřejností ale není automatickou vstupenkou mezi budoucí laureáty medaile, ba právě naopak. Její relevantnost bude už tradičně podrobena projednání a hlasování ve výboru pro kulturu a cestovní ruch, který návrhy nominací následně doporučí radě, resp. zastupitelstvu města. Nepřijetí nominace výborem přitom nebude zpětně zdůvodňováno. V posledních letech zastupitelstvo udělovalo 2 - 5 medailí ročně, ani to ale není předem daný automatický počet, rozhodnutí je čistě v rukou zastupitelů města.

Vedle medaile zastupitelstvo uděluje i své nejvyšší vyznamenání, tedy Čestné občanství města Liberec. Nominace za mimořádný rozvoj města jsou ale dle Statutu vyhrazeny jen zastupitelům města či městského obvodu Vratislavice, veřejnost do nich nepromlouvá. Občanství, které lze laureátu i zpětně odejmout, je udělováno mnohem vzácněji než medaile, zpravidla jedno do roka. Přehled všech držitelů obou ocenění je k dispozici na https://www.liberec.cz/cz/mesto-samosprava/cestni-obcane/.

V posledních letech město zároveň čelí žádostem, někdy i nepříjemným výhrůžkám, aby zbavilo čestného občanství i takové nehodné postavy minulosti, jimiž byl např. Konrad Henlein, Václav Kopecký či Klement Gottwald. K tomu ale nepřistoupíme. Není úkolem politiků korigovat, natož měnit minulost, jakkoli nepříjemnou, je úkolem historiků ji patřičně vykládat. A je také úkolem občanů se s ní naučit žít a náležitě se poučit. Taková byla doba, takoví jsme byli.