Naočkovali jsme 41 lidí bez domova!

06.10.2021

Více než čtyři desítky klientů bez domova využily v září možnost dobrovolného očkování proti covid-19 jednorázovou vakcínou. Terénní vakcinaci jsme zorganizovali za pomoci Českého červeného kříže a Naděje Liberec, a to díky 50 očkovacím dávkám darovaným Libereckým krajem. Pokryli jsme tak ale jen malou část ze zhruba 200 - 300 sezónních bezdomovců na území města Liberec.

Očkování pro cílovou skupinu lidí bez domova nebo skrytého bezdomovectví (zahradní chatky, nahodilé přespávání u přátel aj.) jsme dlouhodobě viděli jako neřešené státem, ale naprosto zásadní z důvodů obecně lidských, ale i preventivních/zdravotních. Předně, každý člověk by měl mít možnost se nechat očkovat, pokud sám chce. Bezdomovci ale nemají ve velké míře šanci projít registračním sítem pro organizovanou vakcinaci jako běžní lidé (chybějící doklady, nízká informovanost, slabá technologická kapacita). Zároveň jde o skupinu vysoce rizikovou (často starší lidé s dlouhodobými zdravotními problémy, psychiatrickými diagnózami i závislostmi, nižším hygienickým standardem, ale velkým rádiem pohybu).

Stát sice nabízí mobilní očkovací týmy, ty ale nejsou pro očkování této skupiny lidí příliš vhodné. Pohybují se v neznámém terénu, bez znalosti místní situace i důvěry samotných klientů. Aby očkování bylo úspěšné co do efektivity, musí mu předcházet intenzivní terénní práce sociálních pracovníků, kteří se s bezdomovci pravidelně osobně stýkají, zásobují je potravinami, nebo jako v Liberci rouškami a vitamíny, mají jejich důvěru. Neméně důležitý je i výběr místa (v Liberci dvou), dostupného a dostatečně diskrétního. V Liberci se to podařilo takřka absolutně. Děkuji všem, kteří se na této akci úspěšně podíleli. Má to smysl!