Na odměny učitelů letos přidáme milión

09.07.2017

Liberecká radnice letos poprvé v historii přidá část financí ze svého na platy pedagogických pracovníků v základních školách. Milión korun rezort školství a sociálních věcí nárokoval na základě koncepčního dokumentu Střednědobé cíle kvality vzdělávání v ZŠ (ke čtení na https://www.liberec.cz/files/vizitky_prilohy/cile-kvality-zs-fin-verze.pdf), jehož prostřednictvím školy v aktuálním školním roce plní předem dané úkoly a cíle.

Platy pedagogů i nepedagogů jsou prakticky výlučně financovány ze státního rozpočtu, řada obcí už ale i v minulosti část prostředků ze svého poskytovala, aby alespoň trochu vyrovnala dlouhodobě přetrvávající nedůstojné podmínky ve školství. Rozpočet města Liberec zatím nedovoloval jakékoli dofinancování nárokových složek učitelských platů (tarify), jdeme proto cestou prémiových finančních bonusů, které bude moci ředitel školy přidělit dle svého uvážení. V průměru přitom takový bonus z celkové částky milión vychází na 2 tisíce korun hrubého/ učitel/ kalendářní rok.

Platy učitelů na běžných libereckých základních školách dosahovaly v roce 2015 v průměru 25.169 korun, a to bez započtení nenárokových složek platu i výrazně vyšších platů ředitelských (ty jsou v průměru i s odměnami na zhruba 49 tisících). Souběžně je třeba vnímat, že průměr jako hodnota není pro vyjádření platů učitelů příliš vhodný už proto, že jej významně zkresluje zásluhová složka, tedy počty odsloužených let. Průměrný plat tak ve skutečnosti dle propočtů bere jen asi 30 % učitelů, zbytek pak méně než průměr.

Letošní milión považuji za první krok k postupnému systémovějšímu dofinancování učitelských platů v Liberci a také důležitý signál, že město jako zřizovatel - ať už v jeho vedení slouží kdokoli - má eminentní zájem na rozvoji škol, na zvyšování jejich kvality i podpoře učitelů, kteří tradičně patří k nejvzdělanějším i nejaktivnějším vrstvám společnosti.