Morový sloup do majetku města kvůli restaurování

17.05.2018

Překrásný morový sloup Panny Marie z roku 1717, který pochází z barokní dílny slavného Matyáše Bernarda Brauna a je s přehledem nejvýznamnější figurální památkou na území Liberce, přejde na jaře do vlastnictví města a projde ještě letos odborným restaurováním. Dohodli jsme se na tom s arciděkanskou farností římskokatolické církve, resp. s biskupstvím litoměřickým.

Sloup s postavami sv. Jana Nepomuckého, sv. Floriána, sv. Šebestiána, sv. Rocha a Pannou Marií na samotné špici byl postaven jako poděkování města za záchranu před morovou ranou, která na Liberec udeřila v roce 1680. Své původní umístění na Sokolovském náměstí ale opustil už v letech 1877 - 1878 a byl přemístěn do zahrady (bývalý hřbitov) barokního Kostela Nalezení sv. Kříže na Malém náměstí. Posléze byl ještě patrně třikrát restaurován - v letech 1908, 1925 a 1972, v posledních 45 letech ale větší renovační zásahy postrádá.

Do rozpočtu rezortu kultury se mi podařilo v letošním roce získat 1,5 miliónu korun, které by podle odborného posudku, který jsme nechali zhotovit už v roce 2015, měly postačovat k úplné renovaci sloupu. Prioritní ale pro nás bylo investovat do městského majetku. Vzhledem k nejasnému vlastnictví a odbornému výkladu, že sloup po desetiletích nakonec tzv. vydržela církev (sloup byl udržován z prostředků nadace, která byla jměním farnosti), požádal jsem arciděkanství z důvodu zachování významné památky o souhlas s bezplatným převodem do majetku města.

Souběžně s tím jsem vedl diskuzi s památkáři státními, krajskými i městskými, historiky, muzejníky i církevními představiteli, jak s opraveným sloupem dále nakládat. Původní myšlenka přenést jej na původní, event. jiné veřejné místo nakonec byla zavržena i vzhledem k tomu, že délka umístění sloupu v kostelní zahradě je již takřka totožná s délkou původního umístění v necírkevním prostoru a tato kontinuita by neměla být přerušena. Vznikla tedy naopak dohoda na pokračování takových úprav zahrady Křížového kostela, které z ní učiní veřejný prostor s možností si sloup i další památky (boží hrob, křížová cesta) běžně prohlédnout. To bude ale náplní dalších etap v letech 2019 - 2020.