Milióny na mimořádné aktivity škol

20.06.2023

Stejně jako v předchozích letech přispěl i letos rezort kultury a školství na mimořádné aktivity svých základních škol, a to nad rámec provozního rozpočtu. Peníze, vázané účelově, jsme tak poslali například na odborné exkurze, primární prevenci rizikových jevů či na provoz žákovských parlamentů. Novinkou je podpora kulturního představení pro každého žáka.

Celkově vydané prostředky z rozpočtu města takto vycházejí na jednotky miliónů korun. Na programy primární prevence jsme tak každé škole poslali po 15 tisíci korunách; peníze mohou využít třeba na prevenci šikany. Na podporu žákovských parlamentů, které organizuje 19 z našich 20 škol, pak putovalo po 10 tisících korunách/škola. Parlamenty je mohou využít dle svého uvážení třeba na vylepšení prostředí školy, nějaký zajímavý projekt apod. Chceme tím v parlamentech budovat schopnost správně hospodařit se svěřenými prostředky a utrácet je za smysluplné nápady (tzv. budgeting) na základě participace.

Po 10 tisících korunách také dostanou ty základní školy, které organizují vlastní pěvecké sbory, a přispívají tak k formování uměleckého nadání svých žáků. Zjednodušeně řečeno, slouží tím ke komplexnímu rozvoji mozku, k obohacení duševní stránky dětí i pěstování přátelských vztahů. Nově jsme v oblasti kultury přispěli i tím, že každému dítěti ze základní školy posíláme zprostředkovaně 50 korun, které učitelé využijí k nákupu vstupenek na školní kulturní představení třeba v divadle. Tím dostaneme ke kultuře i ty děti, které jinak ve svých rodinách tu šanci nemají.

Opakovaně školám přispíváme rovněž na vzdělávací exkurze k připomenutí strašlivých osudů obětí holokaustu. Na tuto stále potřebnější věc tradičně do škol posíláme milión, tedy 450 korun na každého žáka ze sedmé, osmé či deváté třídy (které třídy pojedou, rozhodují samy školy). V minulých letech tak děti navštívily třeba Terezín, Lidice, Osvětim, Mauthausen a další temná místa spojená s řáděním nacistického režimu.

A nezapomínáme ani na vzdělávání v přírodovědných a technických oborech. Už několik let tak školám zajišťujeme alespoň část bezplatných vzdělávacích modulů v libereckém IQ Landii. Letos ji zadotujeme částkou 500 tisíc korun. Školám tak obvykle vytvoříme kredit na odebrání až tří programů dle vlastního výběru.