Mateřské školy se otevřou 18. května, zkrátíme prázdniny

02.05.2020

Jedenatřicet libereckých mateřských škol se otevře nejpozději 18. května. Kvůli režimovým epidemickým opatřením a také aktuální personální situaci ale bude provoz v řadě z nich časově i kapacitně omezen. Po dohodě se zřizovatelem, jímž je statutární město Liberec, nabídnou mateřské školy dětem v případě zájmu jejich rodičů delší prázdninový provoz, než tomu bývalo v minulých letech.

"Po diskuzi s ředitelkami a řediteli našich mateřských škol jsme stanovili pondělí 18. května jako nejzazší datum, kdy budou schopny po organizační i personální stránce otevřít. Už teď je přitom zřejmé, že prakticky každá mateřská škola bude mít svůj vlastní režim i provozní dobu. Velkou roli v tom mj. budou hrát i pokyny ministerstva školství, které budou muset ředitelky plnit, stejně jako počty zaměstnanců, kteří nakonec nastoupí. Řada MŠ nám totiž hlásí, že část jejich pedagogického i nepedagogického personálu v seniorském věku kvůli zvýšenému riziku zůstane doma. Tomu rozumím a respektuji to," uvedl náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Právě konkrétní epidemiologické a hygienické pokyny, které by mělo MŠMT vydat až příští týden, by měly stanovit základní rámec provozu MŠ, tedy například maximální počty dětí ve skupinách, režim na setkávacích místech, jakou jsou šatny i jídelny, či intenzita hygienických opatření. "Předpokládáme, že v MŠ budeme provádět tzv. ranní zdravotní filtr, abychom vyloučili převzetí dětí s příznaky respiračního onemocnění, je také možné, že budou muset být početně omezeny skupiny ve třídách. V takovém případě mateřským školám doporučíme, aby přednostně daly prostor předškolákům, jichž v Liberci momentálně máme 840. Umisťování dalších věkových skupin už bude více na ředitelích," vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Město už v polovině dubna začalo mateřské a základní školy zásobovat nezbytnými ochrannými a dezinfekčními prostředky a bude v tom pokračovat i dál. "Každá z našich 53 škol už má naskladněno dostatečné množství roušek a filtrů, aby vystačily do konce školního roku, zavezli jsme je i 25 litry dezinfekce, máme připravenu i další. Mateřským školám chceme poskytnout i bezkontaktní teploměry a štíty na ranní filtr, rovněž rozprašovače na dezinfekci. V tomto směru je spolupráce s krizovým řízením města bezvadná, děkuji za ni," řekl náměstek Ivan Langr.

Netradiční bude i letošní prázdninový režim, který by v mateřských školách měl být o něco kratší než v minulých letech. "Požádal jsem ředitelky a ředitele MŠ, aby tradiční šestitýdenní uzavření škol zkrátili až o dva týdny, a mohli jsme tak vyjít vstříc rodičům, kteří jsou a budou letos v úplně jiné situaci. Skutečný zájem mezi nimi budeme zjišťovat až do začátku června, a prázdninový režim pak tomu přizpůsobíme. V jednotlivých školkách se od sebe opět může lišit," dodal náměstek Ivan Langr.

Statutární město Liberec zřizuje 31 mateřských škol, které aktuálně navštěvuje zhruba 2800 dětí. Zápis do mateřských škol se letos uskuteční od 11. do 13. května a měl by probíhat pokud možno bezkontaktní formou.