Máme seniorskou ombudsmanku!

25.03.2019

Kontakt ve spolupráci se statutárním městem Liberec připravuje pro liberecké seniory starší 65 let a osoby pobírající invalidní důchod novou službu, kterou budou moci bezplatně využít od 1. dubna 2019.

"S ohledem na to, že se seniory pracujeme více než 12 let, kdy se je snažíme různými způsoby udržet aktivními, setkáváme se i s tím, že se na nás obracejí s žádostmi o radu, jak řešit různé životní situace. Mezi ně patří problémy s bydlením, těžké životní situace, uzavřené nevýhodné smlouvy apod. a my se je snažíme nasměrovat na místa, kde by mohli dostat odbornou pomoc. Často ale nastávají i situace, kdy tito lidé mají pocit, že s nimi není zacházeno důstojně anebo si nejsou jisti, zda nedochází k porušování jejich práv anebo s nimi není nějakým způsobem manipulováno. Proto jsme se rozhodli zřídit službu seniorské ombudsmanky," říká ředitel Kontaktu Michael Dufek.

"Bude mi ctí se ujmout pozice seniorské ombudsmanky v Liberci, velmi se těším na společnou práci, kterou vnímám jako potřebnou," říká Lenka Tarabová, která se dlouhodobě věnuje bytové problematice a spolupráci s proseniorskými organizacemi.

Senioři a osoby pobírající invalidní důchod budou moci od 1. dubna 2019 s ombudsmankou řešit problematiku bydlení, ochrany spotřebitele, bezpečnosti, dluhy, otázky týkající se sociální oblasti, ale také problémy s úřady a problematické mezilidské vztahy.

Služba má sloužit jako rádce a průvodce pro lidi, kteří si nevědí rady. "Neklademe si za cíl suplovat odborné sociální poradenství ani činnost odpovědných institucí, ale snažíme se podat seniorům pomocnou ruku v oblastech, ve kterých to potřebují. Za sebe ještě doplňuji osobní potěšení z toho, že se nám podařilo na pozici ombudsmana najít ženu - citlivou, vnímavou a odborně velmi zdatnou," dodává náměstek primátora Ivan Langr, který nad projektem převzal záštitu, stál u jeho zrodu a pečlivě dohlížel na jeho přípravy.

Zájemci si budou moci objednat konzultaci prostřednictvím elektronického formuláře na webových stránkách Kontaktu nebo vyplněním tiskopisu, který bude k dispozici v Centrálním klubu seniorů, v budově nového magistrátu a historické radnice. Ten potom stačí vhodit do k tomu určené ombudsmanské schránky. Konzultační hodiny s Lenkou Tarabovou budou probíhat zatím v režii první a třetí středy v měsíci od 9 do 11 hodin. Pozice seniorské ombudsmanky je v Liberci zcela nová a kompetenčně jde o poradní orgán ředitele Komunitního střediska Kontakt, Liberec. Finančně je toto místo pokryto z rozpočtu města, protože Kontakt je příspěvkovou organizací statutárního města Liberec.