Liberec spustil zápisový portál pro MŠ

20.01.2017

Spustili jsme zbrusu nový portál na podporu zápisů do mateřských škol. Portál vám v období zápisů, které letos spadá na první polovinu května, napomůže se základní orientací v počtu volných míst v libereckých mateřských školách, ředitelkám pak usnadní administrativu při zpracování žádostí a vydávání rozhodnutí. Veřejný systém navíc zajistí transparentnost a eliminuje dohady, které se čas od času se zápisy do MŠ vyskytovaly.

Portál jednoznačně zvýší transparentnost zápisů, každý rodič v danou chvíli online uvidí, jak si přihláška jeho dítěte stojí, do jaké mateřské školy bylo přijato či v jaké pro ně místo nakonec nezbylo. Vzhledem k tomu, že rodiče budou moci souběžně zadat preferenci až tří mateřských škol, měla by se také výrazně zvýšit šance, že jejich potomky nakonec umístíme dle požadavků," 

řekl náměstek primátora pro školství, sociální věci, cestovní ruch a kulturu Ivan Langr.

Portál funguje na adrese https://zapisydoskol.liberec.cz/ v režimu časových kroků, které se budou rodičům odkrývat postupně od poloviny dubna. Jednotlivé fáze pokrývají vydávání žádostí o přijetí, jejich sběr v příslušných mateřských školách a vyhodnocování, tedy vlastní rozhodnutí ředitele MŠ o přijetí či nepřijetí dítěte. 

Na portálu se rodiče seznámí i s kritérii pro přijetí dětí do MŠ, preferující sestupně děti podle věku, místo jejich pobytu i případné sourozence v dané MŠ, jimž odpovídají bodové hodnoty. Soubor informací na portálu je ale daleko komplexnější, rodiče tu najdou vlastně vše, co potřebují: od formulářů žádostí, návodů k jejich vyplnění, informace o povinných přílohách aj.," 

vysvětlil náměstek Ivan Langr.

Statutární město Liberec musí stejně jako ostatní obce zavést od letošního roku i do mateřského školství spádové obvody. Na území města je ale zřízen obvod jediný, takže rodiče mají nadále volný výběr mateřské školy jako v předchozích letech. 

Už v roce 2016 jsme měli pro liberecké děti starší tří let dostatek volných míst v MŠ, budeme dělat maximum proto, aby tomu bylo stejně i ve školním roce 2017/2018. Nevíme ale, jak se na počtu dětí podepíší samotné spádové obvody, resp. záměrné přehlašování dětí z jiných obcí do Liberce, a také povinný poslední rok předškolního vzdělávání, které přikazuje zákon i těm dětem, které dosud do MŠ nechodily, nebo byly v péči různých hlídacích agentur či kvaziškolek," 

uvedl náměstek Ivan Langr.