Přispějeme na dvě historické publikace

07.04.2017

Mimořádný příspěvek ve výši 100 tisíc korun letos poskytneme z rezortu kultury na vydání dvou historických publikací. První je kniha paní Susanne Keller-Giger, resp. její český překlad, která se věnuje dějinám německých liberálů v letech 1935 - 1938 a souběžně připomene osobnost libereckého starosty Carla Kostky (1929 - 1938), který byl posledním přednacistickým nejvyšším představitelem města. Liberálové se jako jediná německá tzv. občanská politická strana v meziválečném Československu nepřipojili k pozdější Sudetoněmecké straně Konrada Henleina. Kniha vyjde v roce 60. výročí Kostkova úmrtí a souběžně 20. výročí od podepsání česko-německé deklarace.

Druhou publikací jsou pak komplexní Dějiny Liberce, které do tisku připravuje kolektiv historiků Technické univerzity v Liberci. Takto pojaté dějiny města ještě čtenáři neměli možnost studovat, kniha bude obsahovat i některé unikátní fotografie apod. Publikace vyjde v roce 440. výročí od udělení městských práv Liberci Rudolfem II.