Liberec postupně vytlačuje šmejdy na okraj

01.02.2017

Projekt Liberec proti šmejdům přináší jednoznačné úspěchy. V roce 2016 opět poklesl počet nahlášených předváděcích akcí pro oblast Libereckého kraje, a to zejména ve druhém pololetí. Je zřejmé, že v tomto případě již naplno zafungovala preventivní i restriktivní opatření, která už druhým rokem činí všichni účastníci projektu - město Liberec, Česká obchodní inspekce (ČOI), Městská policie Liberec (MPL) i příspěvkové organizace města, jimiž se daří tento byznys na území statutárního města významně regulovat.

"V roce 2016 jsme pro zdar projektu udělali strašně moc a jsem hrozně rád, že se to znatelně projevilo jak v počtu nahlášených akcí, tak v chování samotných pořadatelů. Obojího významně ubylo zejména ve druhém pololetí, kdy jsme spustili varovný web Liberec proti šmejdům a začali distribuovat stejnojmenné letáky, v posledních třech čtyřech měsících je to zdaleka nejmarkantnější - Liberec byl takřka bez akcí. Přesto musíme pokračovat dál, stále platí naše nulová tolerance, tedy úplné vymýcení podvodných akcí z území města," řekl náměstek primátora pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr.

ČOI nahlásilo v roce 2016 konání předváděcích akcí v Libereckém kraji celkem 10 subjektů, což je o 5 méně než v roce předchozím a o 13 méně než v roce 2014. "V prvním pololetí roku 2016 to přitom bylo 7 subjektů, ve druhém už jenom 3. Aktivní přístup státní správy a samosprávy značí omezený prostor pro jejich nekalé aktivity, což ale neznamená, že další organizace nezkoušejí proniknout do tohoto regionu. Předváděcí prodejní akce orientované na rychlý zisk jsou velkým lákadlem pro stávající i nové firmy, které na tomto trhu začínají působit, takže boj proti nim bude mít dlouhodobý charakter," vysvětlila Renata Linhartová, ředitelka inspektorátu ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj. Při kontrolní činnosti přitom ČOI stále naráží i na zásadní přestupky vůči zákonu. "V roce 2016 se inspektoři inspektorátu ČOI v rámci Libereckého kraje přímo zúčastnili 16 předváděcích prodejních akcí, při jejich průběhu zjistili v 12 případech nedostatky (porušení obecně závazných právních předpisů) a následně bylo zahájeno správní řízení. Za nejzávažnější zjištění považujeme zejména používání zakázaných nekalých obchodních praktik přibližně v polovině případů a vybírání peněz v hotovosti přímo na prodejních akcích, případně okamžitě po nich, což zákon o ochraně spotřebitele neumožňuje," dodala Renata Linhartová.

V samotném Liberci nadále dohlížejí na konání akcí i strážníci městské policie, kteří ale měli v roce 2016 významně méně práce než v roce předchozím. "V rámci prevence jsme evidovali jen 6 událostí, žádná z nich ale nevyžadovala náš zákrok. Monitorujeme situaci i mimo nahlášené časy předváděcích akcí a není nám známo, že by se loni nějaké uskutečnily načerno," uvedla mluvčí MPL Daniela Bušková.

Statutární město Liberec ve spolupráci s partnery projektu spustilo loni v září speciální webovou stránku Liberec proti šmejdům (www.liberecprotismejdum.cz), která představuje nejpoužívanější taktiky šmejdů, důležité rady, co mají poškození občané v konkrétních situacích dělat, i skutečné případy podvedených Liberečanů. Totéž ve zhuštěné podobě obsahují i stejnojmenné letáky, jichž radnice nechala vytisknout 20 tisíc kusů. "Prakticky všechny už jsme rozdali jak do našich organizací, tak do ordinací praktických lékařů a na pracoviště krajské nemocnice. Zároveň jsem se na užší spolupráci domluvil i s provozovateli dvou zařízení, v nichž se předváděcí akce konají nejčastěji a kterým nyní posíláme soupis nahlášených akcí," doplnil Ivan Langr.