Liberec 2028 - hlavní město evropské kultury?

02.12.2020

První kroky na cestě ke kandidatuře na Evropské hlavní město kultury 2028 (dále jen EHMK) představilo v pondělí 30. listopadu veřejnosti statutární město Liberec. A současně také první šestici tzv. ambasadorů, tedy lidí působících v Česku i zahraničí se silným životním příběhem, kteří budou pomáhat projekt Liberec 2028 prezentovat u veřejnosti.

Projekt Liberec 2028 je přitom postaven na širokém vnímání kultury a kulturnosti. Jeho vizí je probouzet v lidech jejich přirozenou činorodost, individuální kreativitu a chuť aktivně se podílet na rozvoji prostředí kolem nás. S cílem zvýšit kvalitu života ve městě, ve všech jeho podobách (kultura, školství, sport, cestovní ruch, veřejný prostor, inovace a digitalizace služeb, uplatňování občanských a sociálních práv aj.).

"Sjednocujícím jmenovatelem všech 55 měst, která za dobu historie od roku 1985 titul Evropského hlavního města kultury získala, je myšlenka evropské unie, a to ukazovat společné kulturní rysy, jazykovou a kulturní rozmanitost a tzv. pákovým efektem přispívat k tomu, že se bude rozvíjet v tom daném městě nejenom kultura, ale že jde především o přínos pro celou společnost. My bychom rádi za město Liberec podobnou cestu absolvovali. Na tento ambiciózní evropský projekt si troufáme a dnes to dáváme vědět, jsme připraveni se touto cestou vydat. A protože i cesta může být cíl, je zásadní vizí celého projektu především rozvoj kultury a naplnění strategie kultury našeho města," komentuje primátor města Jaroslav Zámečník.

"Dlouhodobě tvrdím, že kultura či umělecké vzdělávání mají dar otevírat v lidech jejich lepší stránky. Kulturnost obyvatel ale není jen o tom, jestli chodíme do divadla či jestli a jak vnímáme krásno kolem nás, ale také jak spolu vzájemně komunikujeme a spolupracujeme na rozvoji místa, z nějž pocházíme, v němž žijeme a kde každý zanecháváme svůj otisk," komentuje náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr.

Přestože kandidátem na EHMK mohou být jen jednotlivá města, Liberec spojuje sílu své kandidatury nejen se širším okolím, ale také s Libereckým krajem.

"Nabídka kulturních pořadů, které se po celý rok v Liberci konají, je stále zajímavější a žánrově pestřejší. Věřím, že statutární město Liberec má velkou šanci se svou kandidaturou uspět," říká náměstkyně pro resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu Květa Vinklátová.

"Případný zisk titulu Evropské hlavní město kultury by pro Liberec znamenal nejen skvělou propagaci, ale i významný marketingový tahák pro média i veřejnost," uvádí hejtman Martin Půta.

První šestici ambasadorů reprezentují strukturou dvě ženy a čtyři lidé působící v zahraničí. Každý ze šestice působí v jiné tvůrčí oblasti, a skládá tak střípek k pozoruhodné mozaice oborové kreativity. "Jak pestrá je a bude skupina ambasadorů, tak pestrý bude i projekt kandidatury," říká náměstek Ivan Langr.

Ambasadoři:

*Christina Winkelbauer Kelly (Londýn) - pravnučka Franze Clam-Gallase a předsedkyně správní rady rodinné a rodové nadace

*Kamila Boudová (Paříž) - absolvovala textilní a módní design na TUL a vyučuje udržitelnou módu v Paříži

*Jaroslav Rudiš - spisovatel, scénárista (Berlín)

*Osamu Okamura - architekt, děkan FUA TUL

*Leon Jakimič - majitel sklářské firmy LASVIT

*Hubert Bittman - hudební skladatel a producent, držitel Grammy Award 2009

Na jaře 2021 pak město představí dalších 4 - 6 ambasadorů projektu Liberec 2028.

První myšlenka kandidovat na projekt EHMK 2028 vznikla už před dvěma a půl lety, od té doby prošel rezort kultury a cestovního ruchu mnoha konzultacemi jak v českém prostředí, tak na úrovni zahraničních měst, která již kandidovala, event. kandidaturu získala. "Na podpůrných dokumentech včetně strategie kultury pak začalo město pracovat už na sklonku loňského roku a plánuje je dokončit na jaře 2021, kdy také o podání kandidatury rozhodne zastupitelstvo města. Vyhlášení výzvy Ministerstva kultury ČR s vlastními parametry přihlášky se očekává nejdříve v posledních měsících roku 2021," uzavírá náměstek Ivan Langr.

Medailony ambasadorů projektu najdete na www.kreativni-liberec.cz.