Kulturní start-upy a inovace budou mít zelenou

31.01.2023

Vůbec poprvé se letos dotační fond pro kulturu a cestovní ruch cíleně zaměří i na podporu kulturních start-upů a kulturních inovací. Až dosud se přitom podpora většinově týkala spíše zavedených a opakujících se projektů, které získávaly i bodové zvýhodnění. Podpora inovací vychází nejen z cílů schválené Strategie rozvoje kultury města Liberec 2022 - 2029, ale také z projektu Liberec2028, který shromáždil více než 100 nejrůznějších aktivit a nápadů.

Podpoře start-upů a inovací bude vyhrazen celý jeden dotační program s předpokládanou vstupní alokací 0,5 miliónu korun. Ta by mohla na základě vnější poptávky v dalších letech ještě růst. Programem chceme například podpořit tzv. kulturní a kreativní odvětví, zapojování mladých aktérů (např. univerzitních studentů) jako nositelů kultury, ale i společné projekty a události v kultuře a sportu, abychom tyto dvě oblasti v Liberci významně zastoupené vzájemně propojovali. Strategie rozvoje kultury rovněž počítá s rozvojem otevřených komunit a akcí sousedského charakteru v jednotlivých lokalitách města.

Specificky se chceme zaměřit i na demokratizaci kultury, tedy její zpřístupnění nejširším vrstvám obyvatel včetně znevýhodněných skupin, tj. klientů s širokou škálou hendikepů, které zvyšují prahy v přístupu ke kultuře. A stavět mj. samozřejmě chceme na akcích, které se prostřednictvím tzv. Open callu 2028 přihlásily k projektu Liberec2028 a byly součástí přihlášky do 1. kola o Evropské hlavní město kultury.

Z hlediska administrativního bude mít podpora výše sledovaných oblastí podobu speciálních bodových bonifikací, které zvýší šanci přihlášených projektů v soutěži o výši dotace z města. Například akce na podporu lokálních komunit a sousedských vztahů získají o dva body navíc, projekty z Open callu 2028 dokonce o tři atd. Programové dotace by zastupitelstvo města mělo schválit na konci ledna, žádosti budou přijímány v březnu.