Kultura v Liberci ve srovnání 2014 a 2017

05.05.2017

Byv konfrontován s odsudkem šéfa Febia, v jak nekulturním rozpoložení se nachází město Liberec i jeho politická reprezentace, otevřeně s tímto tvrzením polemizuji srovnáním finanční podpory kultury v letech 2014 a 2017. Už vstupní data přitom vyznívají velmi příznivě: v průběhu tří let jsme navýšili hrubé výdaje na kulturu o 19 miliónů na současných 112 miliónů.

Obě čísla přitom zastřešují podporu kultury v Liberci v tom nejširším pojetí, ale je patrné, že město rozhodně nezapomíná ani na drobné aktéry či divácky menšinovou kulturu. Největší nárůst - 16 miliónů - při srovnání obou volebních období se odehrál na poli mainstreamových kulturních příspěvkových organizací města a kraje, a to včetně Lidových sadů, které zajišťují výrazně alternativní program.

                            2014 (mil. Kč)       2017 (mil. Kč)

Divadlo F. X. Šaldy                    68,33                     80,58

Naivní divadlo                            10,31                       11,90

Krajská vědecká knihovna        1,25                         1,9

Lidové sady                                11,06                       12,7


Druhou oblastí jsou velké akce (spolu)pořádané městem; i zde jsme v průběhu tříletky přidali zhruba 1,2 miliónu. Jedná se mj. o jarmark (letos opět dvoudenní), česko-německé kulturní jaro, letní program před radnicí, dny evropského kulturního dědictví aj. Finanční prostředky navíc ale posíláme i do dotací, individuálních a programových, které pomáhají nezávislým pořadatelům s realizací jejich projektů. V rámci individuálních dotací (Severáček, Bohemia JazzFest, Veletrh dětské knihy, Majáles aj.) letos podpora vzroste o 430 tisíc korun. V programech jsme pak alokaci fondu pro kulturu zvýšili oproti roku 2014 už o 150 % na současných 1,7 miliónu.

Stejně zásadní jako finanční podpora je ale i bující pestrost kulturních aktivit, které se pod Ještědem odehrávají. V průběhu dosavadního volebního období jsme zavedli zcela nové programy (festivalové kulturní léto, busking, Majáles), významně rozšířili ty stávající (dětská kniha, jarmark, evropské kulturní dědictví), znovu zavedli přímou podporu publikační činnosti (knihy o historii Liberce) či začali účinně spojovat historii města s jeho současností v zájmu aktivního poznávání vlastní minulosti (např. památník chartistům, projekt Příběhy našich sousedů, zintenzivnění udělování občanství a medailí města, Park Clam-Gallasů). To všechno mj. přispívá k rozvoji kulturnosti města jako takového.