Kolora č. p. 99 a podobné domy. Co s nimi?

08.12.2018

Stalo se, co jsem dlouho očekával. Soukromý obytný dům U Kolory č. p. 99 ve Vesci byl začátkem prosince prohlášen za nadále neobyvatelný kvůli statickému narušení a jeho zhruba 30 sociálně vyloučených obyvatel se najednou ocitlo na ulici. Majitel objekt dlouhodobě využíval k byznysu s chudobou, aniž by do něj alespoň přiměřeně investoval, k degradaci ale samozřejmě přispívalo i chování nájemníků.

Nejde přitom o jediný podobný objekt na území města, další najdeme i jinde, např. ve Vojanově ulici na Františkově. I zde je technický stav více než diskutabilní, což bylo jedním z důvodů, proč město v září požádalo o vyhlášení tzv. bezdoplatkové zóny na zdejší dům č. p. 138. Smyslem bylo dosáhnout mj. vyklizení domu, jeho postupnou asanaci a snížení sociální zátěže oblasti. Město bylo a je v této věci připraveno pomáhat ať už cíleným sociálním poradenstvím, intenzivní terénní činností, tak v některých případech i nabídkou specifických režimů bydlení (Housing First, prostupné bydlení).

Z případu Kolora 99 je ale jasně patrné, že jako obec jsme ve významně slabší pozici než majitelé podobných domů, jejichž hlavním cílem je - a nebojím se to říkat otevřeně - vydělat na státním sociálním systému. Velmi nízká státní podpora v oblasti rozvoje veřejného bydlení (legislativní i finanční) pak tento nežádoucí stav intenzivně fixuje, protože dotčené obyvatele nelze v rámci nedostatečné bytové kapacity přesunout do jiného bydlení či ubytování.

Jednou z možností je tedy podobné objekty postupně vykupovat ze soukromých rukou a pokusit se je rekonstruovat prostřednictvím dotačních projektů EU. Následné zpětné zabydlení pak musí být klientsky postaveno na tzv. zdravém sociálním mixu, abychom dům nezatížili novým sociálním vyloučením. Vstupní záměr takové případné sociální a bytové politiky města připravím již v roce 2019.


F - libereckadrbna.cz