Housing First po roce - zatím úspěch (s drobnými pády)

07.05.2019

Projekt zabydlování klientů v akutní bytové nouzi Housing First (Nejdřív bydlet), který Liberec zahájil po Brnu jako druhé město v ČR, má za sebou první rok své reálné existence. V předchozích měsících se nám podařilo v nejrůznějších částech města zařídit střechu nad hlavou už 21 lidem (resp. uzavřít 21 nájemních smluv) bez řádného domova, na druhou stranu jsme museli hned tři smlouvy vypovědět.

Ve všech případech pro chybějící finanční kompetenci, kterou klienti nebyli schopni nabývat ani za pomoci intenzivní sociální práce, neřešenou dluhovou historii (např. na elektřině či plynu) aj. S velkou opatrností zatím musím projekt hodnotit jako vysoce úspěšný, přestože na detailnější vyhodnocení je ještě příliš brzy. Cílem Housing First je totiž trvalé úspěšné zabydlení klientů (= ukončení bezdomovectví), které musíme počítat na roky, nikoli měsíce. Stejné projekty ve světě přitom dokáží z bezdomovectví vyvést nejméně osm lidí z deseti.

Housing First jsme losováním pěti bytů zahájili v listopadu 2017, klienti se do nich ale nastěhovali až v prvních měsících roku 2018. Jaká je vlastně jejich struktura? Celkem jde o 10 mužů, 15 žen a 30 dětí, a to ve 14 rodinách, zbytek tvoří individuální klienti. Dva muži přišli z azylového domu, tři ženy z azylového domu pro matky s dětmi, jeden klient z domu na půli cesty, dvě rodiny z ubytovny, stejně jako dva individuální klienti. Od příbuzných (skryté bezdomovectví) do projektu nastoupili čtyři klienti, z režimu akutní krize (požár domu, ztráta bydlení, rozchod s partnerem aj.) pak další čtyři klienti.

Klienti Housing First dostávají smlouvu pouze na rok, ale s možností prodloužení, pokud plní všechny podmínky. K nim mimo jiné patří intenzivní spolupráce se sociální službou či akceptace tzv. zvláštního příjemce dávky (tj. peníze za nájem jdou přímo na účet města), pokud klient takové dávky na bydlení pobírá. Automatickou součástí smlouvy je notářská doložka okamžité vykonatelnosti, která městu umožňuje vést rychlejší průběh výpovědi z nájmu a faktické opuštění bytu. Sociální práci vykonávají jak pracovníci sociálních služeb (neziskový sektor), tak terénní pracovníci odboru školství a sociálních věcí.