Data: inkluze v libereckých školách je pozvolná

08.12.2017

Počty dětí se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v libereckých mateřských a základních školách rostou jen velmi pozvolna. V průběhu posledních pěti let se počet žáků s nějakou potřebou podpory zvýšil jen o 1 procento, zatímco celkové počty školáků vzrostly za stejné období o zhruba 12 procent na současných 8 a půl tisíce. Vyplývá to ze statistik, které rezort školství a sociálních věcí zveřejnil v rámci katalogu činností MŠ a ZŠ za uplynulý školní rok.

"Část veřejnosti se při spuštění společného vzdělávání obávala velkého skokového nárůstu dětí se SVP v běžných školách, ale naše statistiky to úplně nepotvrzují. Už před pěti lety bylo v libereckých základních školách integrováno 271 dětí s nějakou potřebou podpory, v ukončeném školním roce jich pak evidujeme 391, přičemž meziroční nárůst v prvním ostrém inkluzivním roce činil jen 60 dětí. Z celkového počtu takřka 8 a půl tisíce školáků tak děti s potřebou podpory tvořily 4,6 %, ve školním roce 2012/2013 to bylo jen o 1 % méně," řekl náměstek primátor pro školství, sociální věci a kulturu Ivan Langr. Mezi nejpočetnější diagnózy tradičně patřily vývojové poruchy učení (246 dětí) a chování (65), dále vady řeči (30), zraková postižení (14), autismus (12) a tělesná postižení (11).

Souběžně s pozvolným nárůstem dětí se SVP v běžných třídách město nezaznamenalo ani pokles počtu dětí ve speciální ZŠ Orlí nebo ve speciálních třídách ZŠ U Soudu. "Ve školním roce 2016/2017 je dohromady navštěvovalo 268 dětí a přesně stejný počet i o rok dříve. Potvrzuje se tedy náš předpoklad, že stále bude existovat určitý okruh dětí se specifickými diagnózami - například poruchy autistického spektra, těžká kombinovaná postižení či těžší mentální postižení, pro něž více než běžné školství bude na doporučení poradenských center vhodnější to speciální," uvedl náměstek Ivan Langr.

V předškolním vzdělávání je situace poněkud odlišná, protože Liberec nezřizuje speciální mateřskou školu, ale pouze 12 speciálních tříd v rámci osmi běžných škol, které v roce 2016/2017 navštěvovalo 157 dětí se SVP, o rok dříve pak 172 dětí. Pokud jde o individuálně integrované děti v běžných třídách MŠ (= inkluze), bylo jich v uplynulém školním roce jen 14, v roce předcházejícím pak 43. Nejvíce jsou tradičně zastoupeny vady řeči a zraková postižení.

Město Liberec pomáhá svým mateřským a základním školám se zvládnutím společného vzdělávání prostřednictvím dvou projektů - Vzdělávejme společně děti předškolního věku (1) a Férové školy (2), na něž získalo na tři roky 55 miliónů z OPVVV. "Od počátku jsme říkali, že inkluze jako program byla státem metodicky, administrativně i finančně nepřipravena a že jako zřizovatel musíme našim školám pomoci. Máme v tuto chvíli tedy například koordinátora inkluze na obci, který kontinuálně pracuje se všemi školami a jejich zaměstnanci, z projektu hradíme i doučování, mimoškolní aktivity, předškolní klub a další podporu. Jako největší problém ale vnímám poměrně vysokou naplněnost tříd; do takového prostředí je začleňování dětí se SVP složitější pro ně samotné i učitele," vysvětlil náměstek Ivan Langr. Partnery projektů jsou ITveskole.cz, Člověk v tísni a TUL (1), resp. EDUCA QUALITY, Člověk v tísni, DDM Větrník a KS Kontakt (2).