Chování v městských bytech upraví domovní řád

08.12.2018

Chování klientů v městských bytech a sousedské soužití bude nově upravovat domovní řád. Dokument rezortu školství a sociálních věcí se automaticky stane i nedílnou součástí nájemních smluv a jeho porušování může vést až k výpovědi z nájmu. Cílem je vyjasnit si s nájemníky jejich povinnosti a pravidla pro zachování pořádku, abychom lépe předcházeli konfliktním a nežádoucím situacím, popř. je uměli rychle a efektivně řešit.

Nájemci i osoby, které jsou vpuštěny do domů, tak například musejí bezpodmínečně dodržovat pravidla tzv. nočního klidu, bez jakýchkoli okolků hlásit přesné počty osob, které městský byt užívají, provádět za své drobné opravy a údržbu v bytě, ale na druhou stranu nesmějí bez souhlasu vlastníka (města) sahat ke stavebním úpravám, a to ani na své náklady. Souhlas vlastníka je nezbytný třeba i při instalaci jakýchkoli telekomunikačních antén na fasádu či balkóny domu. Samozřejmostí je zamykání objektu, úklid společných prostor i řádné nakládání s domovním odpadem, také zákaz používat balkóny a lodžie jako soukromé skladiště. Chov domácích zvířat nesmí být výrazně na obtíž sousedům, v případě chovu psů jsou pak nájemníci povinni zástupcům úřadu prokázat úhradu stanoveného poplatku.

Specifickým ustanovením je zákaz jakéhokoli shromažďování předmětů a nábytku ve společných prostorách domů (vchody, průjezdy, schodiště, chodby, půdy). Jedním z důvodů - kromě zajištění průchodnosti a obecné čistoty - je i epidemiologické hledisko. Liberec se totiž v posledních několika měsících potýká s nepříjemným přemnožením štěnic, které se mimo jiné šíří i skladováním (stěhováním) zamořeného nábytku či neodborným likvidačním zásahem. Podle nového občanského zákoníku tak má vlastník (město) právo vstoupit do bytu po předchozím oznámení nájemci za účelem likvidace škůdců a hmyzu, v případech havárií pak za asistence policie i bez souhlasu nájemce. Společně s novým domovním řádem tedy bude v městských objektech vyvěšeno i základní opatření proti šíření štěnic, jak jej uvádíme níže.


1. Likvidaci štěnic nikdy neprovádějte svépomocí s použitím přípravků běžně dostupných v prodejní síti! Neodborný zásah způsobuje další šíření štěnic do okolí! V případě hubení štěnic je vždy nutný zásah pracovníků oprávněných k výkonu speciální dezinsekce.

2. Nestěhujte nábytek, ostatní vybavení bytu, jako jsou obrazy, knihy, závěsy, zavazadla a osobní věci bez odborného ošetření. Odborné ošetření je vždy nutno opakovat. Zamořený nábytek, zejména čalouněný, doporučujeme likvidovat. Nábytek, který byl určen k likvidaci, nikdy neskladujte venku na volně přístupném prostranství před obytným objektem. Štěnice přežijí ve venkovním prostoru v použitém nábytku jakoukoli zimu.

3. Vždy postupujte dle pokynů oprávněných pracovníků či odborníků z Krajské hygienické stanice, kteří určí rozsah a opakování zásahu.

4. Prádlo, povlečení a oděvy doporučujeme vyprat při teplotě minimálně 60°C. Při ošetření materiálu, který nelze prát při vysoké teplotě, doporučujeme použít sušičku nebo mrazničku.

5. Malé předměty doporučujeme ponechat v mrazničce při teplotě -18°C po dobu 4 dnů.

6. Důležitý je důkladný úklid prováděný v průběhu jednotlivých etap speciální dezinsekce dle pokynů oprávněných pracovníků.

7. Pokud jste zjistili výskyt štěnic v bytě, nenavštěvujte sousedy a příbuzné, ani nepřijímejte návštěvy z důvodu možnosti šíření štěnic v oděvu či zavazadlech.

Zdroj: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, odbor protiepidemický