Chci vrátit budovu bývalé ZŠ Na Žižkově škole

13.06.2018

Smělý plán vrátit budově bývalé Základní školy Na Žižkově (Rochlice) její školské využití se možná stane realitou. Město Liberec dlouhodobě řešilo co se čtyřpatrovou zděnou budovou z roku 1902 dělat, můj rezort školství zase usilovně přemýšlí jak řešit budoucí kapacity alternativního waldorfského vzdělávání, které jsme zahájili první třídou od 1. září 2017. Což tahle spojit obě věci dohromady?

Myšlenka vrátit bývalé školské budově její původní stav se vlastně zrodila velmi rychle během pár květnových dní. Objekt Na Žižkově je totiž posledním odpovídajícím domem ve vlastnictví města, s původním geniem loci, dostatečnými obecními pozemky ve svém okolí a nadto s odpovídajícím využitím v územním plánu. První waldorfská třída je zatím umístěna v budově v Gollově ulici společně s třídami bývalé praktické školy, od září zde do lavic zasednou i děti z nového waldorfského ročníku. Na další rozvoj této alternativy, kterou chce město dále podporovat stejně jako montessori třídy v ZŠ 5. května, ale už v Gollově ulici není a nebude prostor. Původně jsme předpokládali, že objekt Gollova pro waldorf postupně uvolníme tím, že v souvislosti s inkluzí část dětí praktické školy (převážně děti s nižším intelektem) přejde do běžných škol a zbytek budeme moci sestěhovat do speciální školy v Orlí ulici. Reálně se ale ukazuje, že dětí nezačlenitelných do běžného vzdělávání je mnohem více, než MŠMT jako národní garant vzdělávání počítalo. Inkluze zkrátka nemůže být absolutní. A pro tyto děti je i z režimových důvodů nejlepší, aby dále docházely do školy v Gollově ulici (chodili tam mnohdy i jejich rodiče či další příbuzní, takže znalost prostředí je tu výhodou).

Do objektu bývalé školy Na Žižkově je možné umístit 8 - 9 tříd po zhruba 20 žácích, což je dostatečné, také šatny, zázemí pro učitele a technické zázemí. Stravování i výuku tělesné výchovy bychom museli řešit v některé ze sousedních základních škol. Výhodou je, že pro potřeby waldorfu můžeme budovu rekonstruovat postupně, tedy až na tři etapy tak, jak bude narůstat kapacita školy. Už letos bychom chtěli společně s odbory majetkové správy a rozvoje zadat projektovou studii, která zodpoví i nejzásadnější otázku - kolik to bude stát.

Cílem města by mělo být usilovat o udržení této oblasti jako tzv. plně integrované (tj. nezakládající sociální vyloučení). V takovém případě je podle mého názoru volba waldorfské školy vedle dvou plánovaných bytových domů se sociálním bydlením a sousedící terapeutickou komunitou Advaita ideálním počinem, protože toto více sociálně zatěžující okolí bude přirozeně narušovat.