Centrum Uran pro ženy a děti z Ukrajiny

17.04.2022

Už více než měsíc provozuje statutární město Liberec velké sbírkové a výdejové centrum pomoci ukrajinským uprchlíkům v budově Uran. Denně ho navštíví 200 - 250 uprchlíků s dětmi (takřka výhradně ženy), jimž vydáváme především potraviny, hygienické potřeby, ošacení či lůžkoviny. Do pomoci se zapojily i liberecké školy vedením adaptačních skupin.

Provoz centra pod vedením odboru školství a sociálních věcí a krizového řízení města, jehož primárním úkolem je překlenout období od udělení víza strpění po získání první humanitární dávky, by se absolutně neobešel bez pomoci dobrovolníků/brigádníků z organizací Potravinová banka, Advaita a Tulipan, z řad ukrajinské komunity i pracovníků magistrátu města. Všem bych rád upřímně poděkoval. Práce v centru je velmi náročná fyzicky i psychicky, je to nekončící kolotoč neuvěřitelně jímavých příběhů, které nikoho nenechají chladným.

Poděkování ale patří i libereckým základním školám, v nichž od 16. března postupně otevíráme tzv. adaptační skupiny pro ukrajinské školáčky s výukou češtiny, výchov či místopisu. Školy se do této své přirozené činnosti zapojily naprosto spontánně, mnohdy na hranici svých kapacit. Díky moc, milí ředitelé a učitelé! A konečně je třeba poděkovat i mnoha dalším občanským aktivitám, třeba typu dobrovolnického šatníku, který už několik týdnů funguje v OC Fórum. Je vidět, že Liberečanům není osud válečných uprchlíků lhostejný.