Bezdoplatková zóna ve Vojanově 138 vyhlášena

14.01.2019

Správní úřad libereckého magistrátu vydal opatření obecné povahy, jímž byl bytový dům Vojanova 138 prohlášen tzv. bezdoplatkovou zónou. Úřad tak uznal veškeré argumenty, jimiž rada města žádost o vyhlášení zóny v září 2018 podpořila. Klienti, ubytovaní i v budoucnu v objektu Vojanova 138, tak už nebudou moci čerpat doplatek na bydlení, který přiznává a vyplácí úřad práce.

"Stav ve Vojanově ulici už nešlo řešit standardními nástroji sociální práce a sociálního začleňování, dlouhodobě se tam situace jen zhoršovala a úřad práce již před několika měsíci sám vyplácení doplatků zastavil. Jsem rád, že magistrát potvrdil veškerou naši argumentaci, tedy fakt, že v dané oblasti dochází k významné eskalaci rizikových jevů a je zde také ohrožena řádná výchova dětí. A samozřejmě vyhlášením zóny cílíme i na eliminaci intenzivních sousedských sporů a pochopitelně také na byznys s chudobou, jehož jsou obyvatelé domu dlouhodobě středobodem," vysvětlil náměstek primátora pro kulturu, školství, sociální věci a cestovní ruch Ivan Langr, který žádost pro vyhlášení zóny připravil.

Vojanova ulice patří dlouhodobě mezi místa se silným sociálním zatížením. V oblasti se v těsném sousedství vyskytují hned tři bytové domy, které velmi často slouží jen jako objekty migrujícího sociálního vyloučení. Tedy jako "přestupní stanice", odkud se vyloučené osoby, veskrze čerpající dávky sociální podpory a hmotné nouze, dále stěhují do jiných lokalit Liberce, často do nemovitostí totožného majitele. Domy poskytují bydlení/ ubytování rodinám s dětmi, bezdětným partnerům i jednotlivcům, jejich dlouhodobý technický stav je velmi diskutabilní. Obyvatelé domů prakticky vůbec nerespektují veřejný pořádek, na místo je často volána Městská policie Liberec i republikoví policisté.

"Čas mezi podáním žádosti a vyhlášením zóny jsme společně s odborem sociální péče (státní správa) využili beze zbytku a pomohli některým obyvatelům najít bydlení, jiní se o sebe postarali sami. V současné době v objektu přebývá už jen jedna rodina, již patrně zabydlíme v režimu Housing First, a pak poslední jedinec, kterému pracovníci sociálního odboru sehnali místo na ubytovně. Platí, že jakékoli bydlení je pro klienty významně lepší než v domě Vojanova 138," uvedl náměstek Ivan Langr.

Rezort školství a sociálních věcí v nejbližších dnech představí záměr na výkup některých sociálně vyloučených domů na území města jako další z nástrojů řešení nakumulovaného sociálního vyloučení. "Nabídka města se samozřejmě musí potkat i s dobrou vůlí soukromých vlastníků, pro něž - a nebojme se to říkat otevřeně - jsou ale klienti na hmotné nouzi bohužel zajímavým artiklem. Ruku v ruce bychom proto měli uvažovat i o případném rozšíření bezdoplatkové zóny. Stejně jako v případě Vojanovy 138 jsme jako město připraveni těm klientům, kteří s námi budou aktivně spolupracovat, pomoci s hledáním nového bydlení," dodal náměstek Ivan Langr.

Celý text opatření obecné povahy - ZDE

F - ilustrační foto