Výuka

předávám znalosti a zkušenosti

PhDr. Mgr. Ivan Langr, Ph.D.

nám. Dr. E. Beneše 1/1

460 59 Liberec 1

(budova historické radnice)

Tel.: 734 392 779

langr@ivanlangr.cz

langr.ivan@magistrat.liberec.cz