Kulturní počin 2016: už známe vítěze!

17.01.2017

Kulturním počinem roku 2016 se stane jedna z 19 akcí, které byly v uplynulém roce veřejností navrženy do 1. ročníku nové soutěže statutárního města Liberec. Všechny nominace už posoudila komise pro kulturu a cestovní ruch, která z nich také vybrala vítěze. Ti, resp. jejich tvůrci, obdrží 16. února při slavnostním vyhlášení finanční odměnu 20.000, 10.000, resp. 5.000 korun.

Do soutěže, která má podpořit kulturní dění v Liberci a zájem veřejnosti o ně, bylo možno přihlásit výhradně akce/ projekty/ počiny, které se v krajském městě uskutečnily či byly realizovány v období od 1. 1. do 31. 12. 2016. Mezi nominacemi lze nalézt například liberecký koncert České filharmonie, Německo-českou výstavu 1906/2016 i doprovodnou publikaci k této výstavě, odborníky již oceněnou inscenaci Naivního divadla Čechy leží u moře, představení Divadla F. X. Šaldy Podivný případ se psem s tlumočením do znakového jazyka, projekt kina Varšava, výstavu lidových krojů Horní Lužice, odbornou historickou publikaci o městské části Jeřáb, rekonstrukci interiérových prvků kostela sv. Vojtěcha, sborník inscenací školního souboru Bezejména, soubor kulturních akcí v kostele sv. Bonifáce či 19 pomníčků na bývalé židovské obyvatele Liberce - tzv. kameny zmizelých.

Pestrost nominací tak velmi věrně odráží původní záměr města, tedy aby o kulturní počin soutěžily projekty z co nejširšího spektra kultury - od literárních počinů, přes inscenace, výstavy, umělecká díla či jejich rekonstrukce, umělecké performance, živá vystoupení či mediální počiny. Každý z navrhovatelů přitom musel svou nominaci zdůvodnit a vyjádřit její přínos pro veřejnost.