Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 20. 11. - 26. 11. 2017

Školství a sociální věci

S kolegou ze správy veřejného majetku a s ředitelem ZŠ Barvířská se sejdeme hned zkraje týdne ráno před školou (PO 7.30), abychom se poradili, jak významně vylepšit příchod dětí do školy. Každý den se tu totiž v úzkém hrdle potkávají kráčející školáci a desítky aut, které najíždějí až ke vchodu. Jen zázrakem se tu ještě nikomu nic nestalo.

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) budeme sumírovat poznatky ze semináře Platformy pro sociální bydlení, jehož jsme se v rámci projektu housing first (článek o sociálním bydlení a ukončování bezdomovectví zde, zpráva o losování prvních pěti klientů zde) účastnili minulý týden. Je potřeba dobře nastavit výkon terénní služby, vzájemnou koordinace s úřadem i naši vnitřní komunikaci, abychom sami byli schopni reagovat na případné problémy co nejrychleji. Dále budeme probírat běžnou problematiku z oblasti školství a také rozpočet odboru na rok 2018, který by v úterý měla projednávat rada města.

Zasedne Řídicí pracovní skupina pro komunitní plán (ST 14.00), kde účastníky mj. seznámím s návrhem rozpočtu sociální oblasti na rok 2018. V návrhu zatím počítám s navýšením podpory sociálních služeb o 3 milióny korun, jak jsem již před měsícem avizoval v článku o svých prioritách - zde.

Agentura pro sociální začleňování uspořádá veřejné setkání k problematice bezdomovectví (ST 16.30, Varšava), jehož se také zúčastním se vstupním slovem o situaci v Liberci.

Navštívím v rámci výjezdů odboru další dvě nebo tři mateřské školy (ČT od 9.00), abych se po čase od poslední návštěvy seznámil se změnami v jejich provozu, personálním zajištění apod.

Zúčastním se zasedání pracovní skupiny Vzdělávání v rámci naplňování Strategie pro sociální začleňování, resp. Místního plánu inkluze (ČT 13.00).

Na výboru pro vzdělávání budeme diskutovat jak rozpočet pro oblast školství na rok 2018, tak mj. konkurzy ředitelů MŠ a ZŠ (ČT 16.00).

Kultura

Potkám se s ředitelem Oblastní galerie Liberec (PO 8.00), abychom diskutovali zajištění Muzejní noci 2018.

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme diskutovat rozpočet odboru na rok 2018 před projednáním radou města a také přípravu na advent a Vánoce.

Zúčastním se křtu interaktivní knihy pro neslyšící - skvělého počinu Krajské vědecké knihovny (ST 15.00).

Sejdu se se zástupci spolku G300 (ČT 8.00), kteří pro město na rok 2018 chystají připomínku 50. výročí okupace z roku 1968.

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky dopředu. (průběžná aktivita)

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Zasedne komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).

Zúčastním se slavnostního předání tzv. Libušky za nejlepší operní inscenaci, kterou už počtvrté za sebou získalo Divadlo F. X. Šaldy, tentokrát za provedení Thaïs (ÚT 19.00).

Zasedne finanční výbor s tématem rozpočtu 2018 (ST 16.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam mj. k projednání posílám nový komunitní plán na léta 2018 - 2022, nejdůležitější dokument pro rozvoj sociálních služeb. Zcela zásadní diskuze se povede k návrhu rozpočtu města na rok 2018, tedy i mého rezortu.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (13. 11. - 19. 11.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

O. Merglová, D. Adameček (Advaita) - projekt terapeutické komunity

J. Kittner (FO) - bydlení

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr