Můj týden
na čem v nejbližších dnech pracuji

Týden/ 18. 9. - 24. 9. 2017

Školství a sociální věci

Na pravidelné poradě odboru (PO 13.00) musíme řešit další navýšení rozpočtů našich příspěvkových organizací na rok 2017 i rozpočtového rámce na rok 2018 s ohledem na vládou schválené zvýšení platů ve veřejné sféře od 1/11. Rád bych také oprášil námět z přelomu 2015/2016, kdy jsme diskutovali myšlenku navrhnout plošné odpuštění penále z dluhů na nájemném v městských bytech, nikoli však samotné dluhy. Tenkrát jsme se v debatě zastavili na principu tzv. správného hospodáře, který obcím automaticky vyplývá ze zákona o obcích. Ve chvíli, kdy však na vedení penále a jejich vymáhání (pokud toho jsou obce vůbec schopny) vynakládáte neuvěřitelné množství administrativy, času, energie pracovníků i financí, je už pojetí správného hospodaření minimálně k diskuzi. Přiznávám, že k návratu k této myšlence mě inspiroval nápad prezidentského kandidáta Michala Horáčka - proč se však odříkat jakýmkoli dobrým nápadům? V pondělí také spouštíme velkou několikadenní akci mapování bezdomovectví, ubytoven a sociálně vyloučených lokalit, které bude sloužit jak k rozjezdu projektu Housing first (bydlení především), tak k nastavení další účinné podpory potřebným. Na mapování se podílejí prakticky všechny neziskové organizace s terénními pracovníky, dobrovolníci z Platformy pro sociální bydlení a Agentury pro sociální začleňování a samozřejmé lidé z mého oddělení humanitního. Díky všem, čeká je opravdu velká práce.

Sejdu se se starostou vratislavického obvodu panem Lukášem Pohankou (ÚT 14.00), abychom diskutovali některé společné věci v sociální oblasti.

Setká se projektový tým projektu Férové školy v Liberci (ST 9.00).

Sejdu se s ředitelem společnosti FCC (ST 10.15), abych ho požádal o případnou spolupráci v otázce tzv. nábytkové banky, která by mohla být obdobou již několik let úspěšně pracující potravinové banky.

Setkám se s kolegy ze strategického rozvoje (ST 11.00), abychom debatovali možnosti rekonstruovat z dotací IPRÚ pro potřeby tzv. terapeutické komunity pro léčící se závislé jednu z nemovitostí v majetku města. Jde o poměrně čerstvý nápad z. ú. Advaita, která na území města léta skvěle pomáhá právě výše zmíněné cílové skupině.

Navštívím další tři mateřské školy v rámci pravidelných "inspekcí" (ČT 8.30).

Sejdu se se zástupci Úřadu vlády ČR a Rady vlády pro záležitosti romské menšiny (PÁ 10.30), abychom konečně po několika měsících od mého "prvního výstřelu" diskutovali problematiku kontroverzního způsobu sčítání Romů. Vážím si toho, že úřad na diskuzi přistoupil, přizvu k ní i zástupce Asociace romských představitelů Libereckého kraje, kteří problematiku vnímají podobně jako já. K věci jsem letos sepsal celou řadu konzistentních textů a návrhů, jsou k přečtení na http://www.ivanlangr.cz/nazory/.

Připravuji si postupně podklady k podzimním individuálním pohovorům s řediteli ZŠ a MŠ, jimž v příštím roce končí šestileté funkční období. Na základě diskuze i výsledků v období 2012 - 2018 pak úřad rozhodne, zda bude vypisovat na některá místa konkurzy. (průběžná aktivita)

Kultura

Na pravidelné poradě odboru (PO 10.45) budeme debatovat o plánu akcí na rok 2018 a jejich průběhu a rozpočtování, to je nekončící proces.

Zúčastním se odhalení připomínky na manžele Uherkovy a jejich Severáček na objektu DDM Větrník (NE 15.00).

Dále chystám dokumenty pro přípravu tzv. víceletých grantů v kulturní oblasti, které by mohly (v Liberci premiérově) garantovat finanční prostředky vybraným pořadatelům na 3 - 4 roky dopředu. (průběžná aktivita)

Budu dále pokračovat v práci na koncepci kulturní politiky města, již bych rád předložil v roce 2017. (průběžná aktivita)

Ostatní aktivity

Jako člen se zúčastním jednání školské rady ZŠ Švermova (PO 15.00).

Sejde se komise zdravotní a sociální (ÚT 16.00).

Sejde se dozorčí rada Komunitního střediska Kontakt (PÁ 9.00).

Svatební obřady (PÁ od 13.00).

Před schválením

Zasedá rada města (ÚT od 10.00), kam posílám běžné operativní věci. Zasedá zastupitelstvo města (ČT od 15.00), kam mj. posílám návrhy nových pravidel fondu vzdělávání a zdraví a prevence a vyhlášení výzev na rok 2018.

Zpráva o lobby za předchozí týden

V minulém týdnu (11. 9. - 17. 9.) jsem se na svou či jejich žádost sešel k separátnímu jednání s (mimo sektor veřejné správy v nejširším slova smyslu):

V. Koudelková, S. Keller, S. Jakešová (FO) - vydání knihy o K. Kostkovi

O. Merglová (Advaita) - fungování a rozvoj organizace

Pracovní programy až k začátku roku 2015 najdete archivovány na www.liberec.cz/langr